จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/34/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 2 และหมู่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 7 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ สถานีตำรวจภูธรท่าตะเกียบ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่แตง - งานย้ายแนวท่อประปาให้กับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายสันป่าตอง ชุมชนสันป่าตองอินทขิล หมู่ 11 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง 7 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-009/2564 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ กปภ.ข.1 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/3/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฟาร์มนาสีนวน) ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการกันทรวิชัย) 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 8/2564 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียม คลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 6/2564 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง สำหรับเดือนธันวาคม 2563 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 11/2564 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส บรรทุกผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 3 คน จำนวน 1 ลำ 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 - จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนหวาย หมู่ 7 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 มท 55520/ว 4930 งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทาง ทางหลวงชนบท สาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 ภานในศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 3 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 1/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการจัดสรรที่ดินของ ดวงตะวันวิลล์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 3 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.18/64 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจ.อาสา พัฒนา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.01/64 3 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/32/2563 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ กปภ.สาขายะหา , สาขาเบตง , สาขาสายบุรี , สาขานราธิวาส , สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก 2 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/31/2563 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือของ กปภ.สาขาสะเดา, สาขานาทวี, สาขาระโนด, สาขาพัทลุง, สาขาเขาชัยสน, สาขาห้วยยอด, สาขาย่านตาขาว, สาขาสตูล, สาขาละงู, สาขาพังลา 2 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด 3/64 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นางรัตนาภรณ์ สีนิ้วงาม ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก (โครงการ 2) 2 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาเพชรบุรี - งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ นายชูชัย ฤดีสุขสกุล (หมู่บ้านสวนตาล) 138/38 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 2 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาวัฒนานคร 04/2564 จ้างงาน โครงการขยายเขตประปา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ไปถึงหมู่ที่ 5 (เส้นทางด้านหลังที่ทำการ อบต.วัฒนานคร ) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 - งานจ้างซ่อมแซมชุดเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า รหัส 1679521 และ 1913820 2 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 - งานจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ รหัส 1834556 2 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นายจรินทร์ รัตนมณี บริเวณหมู่ที่ 10 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 2 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานสำรวจหาท่อรั่วในระบบจ่ายน้ำในพื้นที่ เขตอำเภอเมืองระยอง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลเนินพระ 2 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๔ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ สาย อ.ท่าบ่อ-อ.ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๔๗+๔๙๒-กม.๕๐+๙๔๘ (เพิ่มเติมเนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนถนน) อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ 1 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 - งบทำการ ปี 2564 งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง และรื้อเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง โรงกรองขนาด 100 ลบ.ม./ซม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (แม่ข่าย) 1 ธ.ค. 2563