จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ (Lab Cluster สาขาเกาะคา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 6 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมานิติบุคคลทำการรักษาความปลอดภัย บริเวณ กปภ.ข.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 6 ก.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) จำนวน 1 อัตรา ปี 2563 6 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 - งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 6 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - โครงการวางท่อน้ำดิบ ติดตั้งเครื่่องสูบน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้น (กระสอบทราย) คลองเจ๊ะตรา-บางเหนียวดำ เร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 5245/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท เอสพี กรุ๊ป 2019 จำกัด เลขที่ 300 ซ.โรงอิฐขุนราช ถ.สามสิบเมตร ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 6 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 ตอนแยกทางหลวง 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม โดยวิธีคัดเลือก 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - งานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.ส.นว.4/2562 งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หมู่ 6 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายเฉลิม ขำงาม มาตรชั่วคราว หมู่ที่ 5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 6 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2562 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา DMA จุดที่ ๑. DMA.Smart Logger สำนักงานประปา จุดที่ ๒. DMA.Smart Logger สถานีจ่ายน้ำปากพลี จุดที่ ๓. DMA.Smart Logger คลีนิคแพทย์โสภณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 6 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง านจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ (Lab Cluster สาขาเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 6 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ (Lab Cluster สาขาเกาะคา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายธีระ ฉิมตะวัน (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 6 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/80/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 5 ก.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างเปลี่ยนชุดมอเตอร์สำหรับสวิตซ์เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบภายในห้องควบคุมไฟฟ้า อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-53/2562 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค ชนิดกระเป๋าหิ้วพร้อมกับเครื่องรับและแสดงผลแบบพกพา 5 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณโรงงานพลาสติก หมู่ที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 5 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3423 สายสมุทรสาคร – ต.โคกขาม ระหว่าง กม.0+200-กม.7+137 กปภ.สาขาสมุทรสาคร 5 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ 93-5/62 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 5 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/79/2562 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของ กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 จำนวน 7 คน 4 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 9203/62 ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ SCADA โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) สถานีจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสงขลา และสถานีเพิ่มแรงดันเขาสำโรง 4 ก.ย. 2562