จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 32 รายการ 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 - จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ถนนเทศบาล 26 (สายบ้านหัวเขา-บ้านวังใหญ่) ม.1 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน 10/2563 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสถานีร่อนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 8966 งานซ่อมแซมหัวขับประตุน้ำไฟฟ้า โรงกรองน้ำ 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/50/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-35/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/10/2563 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จากทางหลวงหมายเลข 4287 ถึงพื้นที่โครงการฯ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.) 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อทางดูดทางส่งชั่วคราว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำดิบบึงหนองบัว แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาชุมแพ 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมางานซ่อมแซมหอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม.การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ โรงกรองน้ำพันดอน (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ปีงบประมาณ 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (หน่วยบริการหนองวัวซอ) ปีงบประมาณ 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-045/2563 ค่าวางท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 24 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี บริเวณซอย 17 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี บริเวณซอยหมู่บ้านหนองพังพอน กลุ่มบ้านนายเซ็ง จิตรตะวิกุล หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-042/2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง กปภ.สาขาบ้านฉาง 23 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.18/2563 ซื้อน้ำประปาเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส2/2563(เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-041/2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำเขาหินซ้อน กปภ.สาขาพนมสารคาม 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวแดง กปภ.สาขาหนองบัวแดง/4/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ) 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/18/2563 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/19/2563 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/17/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 60 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (น.นาดอกไม้) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.นาดอกไม้) 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขากาญจนบุรี 2/2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนม.ค.63 ถึงเดือน มี.ค.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/55/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อกปภ.สาขาบ้านหมอ ม.5 ต.บ้านหมอ ถึง สะพานช้าง ม.1 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ 12/2563 จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ นางสมหวัง วงศ์วิจิตรกุล สถานที่ติดตั้งชั่วคราว ม.5 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ คำร้องเลขที่ QR1061/630000155 23 เม.ย. 2563