จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 9 รายการ (งคน.2) 25 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0262/0029 จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ที.ซี.ซี.เอ็มไพร์ทาวเวอร์ จำกัด โฉนดเลขที่ 32613 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 25 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/4.62 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่ที่ 15 บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลอู่ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 25 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/3.62 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายเจ่ จิตรบวรวงศ์ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 25 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/5.62 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่ที่ 9 จากถนนลาดยางบ้านโพธิ์เงิน-ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง-บริเวณซอยบ้านนายอำไพ ใจเก่งดี ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 25 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ งคน.1 22 ก.พ. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ บจก.ภูผาแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/32/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี 22 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง 22 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายห้วยน้ำแดง(ชุมชนหนองหว้า) 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/31/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/94/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ การเคหะแห่งชาติ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/29/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/30/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/28/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/27/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ตอน 5-2 ช่วง กม.18+157.000 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/26/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 1 - จ้างม้วนใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ 22 ก.พ. 2562
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ 1/62 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาบ้านทุ่งสะเดา ม.5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 22 ก.พ. 2562
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ 2/62 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปา ม.8 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 1 235/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว 22 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาบ้านผือ กปภ.สาขาบ้านผือ งานจ้างเหมาซ่อมท่องานที่ชำรุดบกพร่องงานควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อชุดนักกีฬาเปตอง,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน,คณะทำงานพร้อมสกรีน และอุปกรณ์กีฬา (กิจกรรมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจครั้งที่ 43 ประจำปี 2562) 22 ก.พ. 2562