จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-6/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบท ถนนสาย ก.(ตอนที่ 2)(ซ้ายทางขวาทาง) ช่วงถนนเสม็ดเรียง ตัดถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 6 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-4/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่ายาง-หาดยาว ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ 6 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA 6 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อกระดาษไข 6 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อ Mainboard และ Ram (กทส.1) 6 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อ External Harddisk 6 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ งคน.3 6 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ งานน้ำสูญเสีย 6 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1161/0005 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้ บริษัท 89 ลักซ์ชัวรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดเลขที่ 683, 129679 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 6 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 4/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านนอกทุ่ง ซอย 5 และหมู่ 7, 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 5 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/20/2562 งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ สาย บร.3048 แยก ทางหลวง 226 – บ้านห้วยราช อ.เมือง , ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 5 พ.ย. 2561
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน 1 รายการ รวม 1 คัน ระยะเวลาเช่า 1 ปี 4 เดือน 7 วัน 5 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 11/2562 งานจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า TRO1MTB สถานีจ่ายน้ำมณฑลทหารบกที่ 14 5 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาปักธงชัย ประกาศ กปภ.สาขาปักธงชัย 2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ ถ.สายหลักถึงบ้านนางอ่อน และบ้านนางมาลัยถึงบ้านนายชัยนาท บ้านหนองไผ่ หมู่ ๘ ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 5 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/2/2562 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 5 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-2/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนช่องพลี หมู่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ 5 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-7/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบท ถนนสาย ก.(ตอนที่ 2)(ซ้ายทางขวาทาง) ช่วงสวนหลวง ร.9 ตัดถนนกาญจนวิถี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 5 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-1/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม-เกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ 5 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา - วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ น.ส.พรจิต จินานนท์ หมู่ 9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 5 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสามพราน * จ้างเหมาวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับนายศุภชัย มาชมสมบูรณ์ บ้านเลขที่ 14/5 หมู่ที่ 3 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-11/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านไร่ล่าง-ศาลาเวช หมู่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 2 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อดรั้มและหมึกพิมพ์ (งคน.2) 2 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเม้าส์ (งานทรัพยากรบุคคล) 2 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 22 รายการ (งคน.2) 2 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อกุญแจลูกบิดประตู 2 พ.ย. 2561