จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาธาตุพนม 12 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเถิน 62057454123 จ้างเหมางานวางท่อขายเขตจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว คลังน้ำมันนครลำปาง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 12 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณซอยชุมชนจัดสรรทับกวาง หมู่ที่ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 178/62 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ กรค.1 กปภ.ข.1 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 179/62 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ยี่ห้อTORISHIMA PUMP และมอเตอร์ไฟฟ้า ของ กปภ.ข.1 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 180/62 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ยี่ห้อ AJAX และมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VEM ของกปภ.ข.1 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 181/62 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กปภ.ข.1 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/60/2562 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาชนบท 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 - โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านนา ม.8 บ้านเม็ก ม.13 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 12 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยพันเสด็จ สถานีผลิตน้ำมาบยางพร 12 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมแอร์วาล์วโบว์ตะกอน เปลี่ยนชุดซีลโอริง ซ่อมชุดเฟืองเกียร์ของชุดหัวขับ ถังตกตะกอนที่ 1-6 โรงกรอง 2,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง 12 มิ.ย. 2562
กองจัดหา - งานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Animation หรือ Motion Graphic จำนวน ๕ เรื่อง 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ กปภ.ข.1 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำมันรถยนต์ทะเบียน กษ-5366 ชลบุรี 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/46/2562 จ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 - งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ คลอง 7 ลำลูกกา - หมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 11 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-46/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านไธรทอน หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร 11 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/53/2562 งานปรับปรุงระบบผลิตโรงกรองน้ำบ้านเหล่ากล้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 11 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/50/2562 งานขุดขยายเพิ่มความจุสระพักน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ 11 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.31/2562 งานจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/56/2562 งานปรับปรุงระบบผลิตบ้านดง กปภ.สาขาน้ำพอง 11 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62067167341 งานจ้างซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ RTM2BP3 สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2562