จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-009/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 3156 (สายบางกระดาน-แสนตุ้ง) กม.20 ถึง กม.34 (ระยะที่ 3) ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด กปภ.สาขาขลุง 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-006/2562 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อชุมชน ตั้งแต่สี่แยกหลังซังกิว-ถนนหนองพังพวย หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-017/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณสี่แยกเบส (ทล.331) ถึงแยกทางเข้าหมู่ 7 วัดชายเคือง ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-014/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 315 บ้านสามขา – คลองหนองหน้าบ้าน ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อสวิทส์ปั้มน้ำ 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อตรายาง 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อตรายาง 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - งานย้านแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำถนนสาย ฉช 3002 แยกทางหลวง 319 - บ้านตลาดพนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 12 พ.ย. 2561
กปภ. สาขานครสวรรค์ - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านสันเนิน ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) (น.ทับกฤช) 12 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 14/2562 งานจ้างตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 400 มม. เพื่อปรับพื้นที่การจ่ายน้ำ บริเวณถนนข้าวหลาม (ด้านขาออก) ติดทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 9 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0461/0003 งานจ้างวางท่อประปาให้กับบริษัท บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เฟส ๖) โฉนดเลขที่ ๑๘๘๕๐, ๕๔๑๗๘ ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 9 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-012/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำประแสร์ ถึงร้านยาง Maxxis ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 9 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/3/2562 งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 9 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/43/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 414 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ) 9 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานติดตั้งและวางท่อประปา ปี ๒๕๖๑ บ้านฟากนา หมู่ที่ ๔ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 679/2562 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวี โฮมมิ่ง จำกัด ฉ.29200 ถ.บ้านดอนขี้เหล็ก-บ้านมัสยิด ม.5 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 9 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 681/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ อบจ.สงขลา สำหรับสวนสาธารณะเมืองสงขลา ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 - งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 9 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อปลั๊กไฟ 9 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 58/62 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ Lab 2 (จำนวน 9 เครื่อง )กปภ.ข.1 9 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างค่าขนส่งสินค้ารับจาก กปภ.สำนักงานใหญ่ถึง กปภ.ข.5 9 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-013/2562 โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อชุมชนซอยดับเพลิง-บายพาส-สุขาภิบาล 8 หมู่ 5 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาแหลมฉบัง 9 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 026/62 จ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กปภ.ข.1 9 พ.ย. 2561