จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 19/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยถนนทุ่งไล่ไก่ หมู่ 9 ตำบลหินกอง และบริเวณชุมชนต้นมะม่วงพัฒนา ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 14 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 18/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านทุ่งบัวทอง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 14 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 - ซื้อแบตเตอรี่มาตรวัดน้ำและData Logger 14 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 15/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 14 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ นายประกาศ สมปรีดา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 9 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาน่าน - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมหาโพธิ์ ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 9 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตที่ดินเอกชนโฉนดเลขที่ 64489 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 9 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านวังหิน หมู่ 5 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 9 ธ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.93/2563 ลว.29 ต.ค.2563 จ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) (ครั้งที่ 2) 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/7/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 บ้านอาภู ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/8/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวง 214 ด้านขวาทาง ช่วง กม.205+860 ถึง กม.207+880 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/9/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านรุ้งเศรษฐี หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-4/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.2/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่าน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/1/2564 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ) 8 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายเรืองเดช จงจรูญรังสรรค์ ถนนเลียบแม่น้ำตาปี (บางชุมโถ) ม.1ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 8 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม - งานย้ายแนวท่อประปา โครงการปรับปรุงทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 - งบทำการ ปี 2564 งานซ่อมแพสูบน้ำดิบ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม การประปาส่วนภุมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 - จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนศรีวิชา-กวนบุ่ม บริเวณที่ว่าการอำเภอเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (น.เต่างอย) 8 ธ.ค. 2563
กองจัดหา - งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/33/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 7 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 12/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝั่งเทศบาลดอนคา และโรงเรียนดอนคาวิทยา ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 7 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-3/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองรั้ว-คลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ (น.เหนือคลอง) 7 ธ.ค. 2563