จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำแม่แฝก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 14 มิ.ย. 2562
กองจัดหา - งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง รวมอุปกรณ์ และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.40/2562 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน - งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม.(โซนต่ำ) กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/18/2562 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 4136 สายนราธิวาส - บ.ปาเซปูเต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ - บ.ตารอ ระหว่าง กม.2+336 - กม.9+475 และ กม.12+700 - กม.14+700 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/43/62 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสี่แยกทุ่งธาตุ -หน้าวัดทุ่งธาตุ,สะพานคลองหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒, ตลาดสดเทศบาลโพนพิสัย และงานติดตั้งประตูน้ำกั้นขอบเขต อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/40/2562 เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และชุมชนใกล้เคียง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.นากลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพังโคน กปภ.ส.พังโคน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2562 (เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลพังโคน)ถนนรอบเมือง 5 หมู่ที่ 1 (ชุมชนเจ้าปู่ทองแดง )ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - งานขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 4 สระ (สถานีผลิตน้ำนาท่อม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/48/2562 งานปรับปรุงและซ่อมแซมโรงผลิตน้ำบ้านโกทา ขนาด 2,750 ลบ.ม./ชม. (รหัสสินทรัพย์ 1008883) อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ 2/2562 งานขุดลอกวัชพืชอ่างเก็บน้ำบึงชวน 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/49/2562 งานขุดขยายเพิ่มความจุสระพักน้ำดิบ กปภ.สาขาแก้งคร้อ (คอนสวรรค์) 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/61/2562 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาตรัง 5/2562 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.มหานคร เอสเตท แมนเนจเมนท์ ถนนวงแหวน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กปภ.สาขาตรัง 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 มท55520/ว2471,ว2472,ว2473 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังแห่งใหม่ บริเวณถนนทางเข้าสถานีจ่ายน้ำควนลัง กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อตาข่าย ตัวยึดตาข่ายและสแลน 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่าย อาคาร 4 ชั้น กปภ.ข.1 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0662/0010 จ้างเหมาติดตั้งมาตรและวางท่อประปาให้กับ บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด โฉนดเลขที่ 131136 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - ซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำและทวนสอบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ สำหรับสถานีผลิตน้ำและหน่วยบริการในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเถิน 05/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านจัวสามัคคี ซอย 9 หมู่ที่ 10 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเถิน 06/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านน้ำหลงสันติสุข หมู่ที่ 12(เขตพัฒนาที่ 5) ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก - โครงการงานล้างมาตรวัดน้ำขนาดเล็ก 1/2 - 1 จำนวน 800 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 12 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.35/2562 เช่าใช้สิทธิ LINE DATA OFFICIAL ACCOUNT (LINE OA) การประปาส่วนภูมิภาค 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ 12 มิ.ย. 2562