จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ทะเบียน กน - 2759 สข. 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 61/62 จ้างถ่ายพิมพ์ใบแสดงการจ่ายเงินเดือน 14 พ.ย. 2561
กองจัดหา - โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรม/เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. 13 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 15/2562 งานจ้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนบ้านมาบหวาย บริเวณซอยคีรีนคร 9/1 ม.7 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 13 พ.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับนางกิมเลี้ยง พ่อปัญญา หมู่ที่ 2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/45/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/39/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งควน - สี่แยกถนนบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสำราญ หมู่ 8 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 13 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 722/2562 ค่างานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 40 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 13 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาปักธงชัย ประกาศ กปภ.สาขาปักธงชัย 3/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายจากบ้านนายประจักรถึงลานมันชัยประสิทธิ์ บ้านหนองปล้อง หมู่ 11 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 13 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน 5/2562 งานวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนสายดอนใจดี-ทุ่งกลาง หมู่ 8 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน 6/2562 งานวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนสวนขนุน-มะเดื่อทอง ม.10 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา - ปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว (1 ชุด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 13 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา - ปรับปรุงบ้านพัก 1 ครอบครัว (1 ชุด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 13 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บลูสกาย แอสเสท จำกัด 223 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.75/61 13 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ดิโอเรียนท์ จอมเทียน จำกัด 77/1305 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.35/62 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อพานพุ่ม 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/3/2562 งานก่อสร้างรั้วให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 12 พ.ย. 2561
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เช่าเครื่องพิมพ์แบบ (Plotter) จำนวน 4 เครื่อง 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหลังวัดหนองริวหนัง ม. 5 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน (น.หนองกุงศรี) 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวนา หมู่ 6 (ซอยตรงข้ามวัดบ้านหัวนา) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-005/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้า กรป. เข้าซอยไร่ดอน ถนน 304 เดิม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/44/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านลำชิง ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี 12 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-008/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 12 พ.ย. 2561