จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1261/0001 จ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เปียงหลวง ล้านนา จำกัด โฉนดเลขที่ 13609 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก 12/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบมจ.ทีพีไอ โพลีน หมู่ที่ 5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 17/2562 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยชุมชนบ้านไร่บน หมู่ 6 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/5/2562 พิมพ์แบบพิมพ์ กระดาษทนความร้อนเพื่อใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/9/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านโพน-บ้านเซือม ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย) 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/3/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) สวนหลวงการ์เด้นวิวรีสอร์ท - โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง ทางหลวงชนบทหนองคาย 2024 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/2/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านไทยเจริญ หมู่ 10 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/6/62 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข 277 ถึงตรงข้ามเทศบาลลำพันชาด ซอย รร.อนุบาลวาสนา หมู่ 2 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.วังสามหมอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างเหมาบุคคลภายนอก นำเข้าข้อมูลในระบบ GIS กปภ.สาขาภูเก็ต 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/7/2562 งานติดตั้งและวางท่อประปาปี ๒๕๖๑ บ้านหนองผักก้าม ม.๑๓ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/1/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ชุมชนดอนเขียว ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ชุมชนหนองกอมเกาะ - ซอยบ้านเหลาทอง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2561 (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานโรงจอดรถและทางลาดสำหรับคนพิการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2561 (แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) ก่อสร้างทางเดินคนพิการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านธาตุ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านหัวบึงทุ่ง ซอยชยางกูร 15 หมู่ 3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-029/2562 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงงานท่อ พีวีซี ถึงแยกหนองเสือ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อชุดความร้อนเครื่องพิมพ์ รหัส ๑๗๙๒๖๐๐๐ 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างทำป้ายไวนิลสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อหัววัด(Electrode) ของ pH meter 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในกปภ.ข.5 ประจำปีงบประมาณ 2562 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นข - 3638 สข. 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อน้ำมันดีเซลรถยนต์ทะเบียน นข - 3638 สข. 30 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุุวิเคราะห์น้ำ 3 รายการ (งคน.3) 30 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาแม่แตง - งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นางสาวอุสา ปัฐวี บ้านเลขที่ 44 หมู่ 4 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 30 พ.ย. 2561