จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 - งานก่อสร้างเสารับท่อเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย บริเวณสะพานบ้านนายาว ม.4 ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย) 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อถังขยะ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำห้องเรียนรู้ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขามหาสารคาม 04/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการสีวลีมหาสารคาม ฟส 4 (บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)) ตำบล ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-27/2561 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 22/2561 งานติดตั้งและวางท่อประปา เข้าหมู่บ้านโมเดิร์นวิลล์ บ้านทุ่ม ถนนบ้านเป็ด - บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อโถปัสสาวะพร้อมติดตั้ง 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อธงชาติ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 274/61 มาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0004 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โฉนดเลขที่ ๙๖๘๓, ๑๑๑๗๐๑, ๑๑๑๗๐๒ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0005 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดเลขที่ ๕๘๘๐๖ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.21/2561 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวม 33 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067013586 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางนิภา เสรีบูรณพงศ์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านแสนสบายวัดโพธิ์นิมิตร ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/31/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ชุมชนบ้านติ้ว และชุมชนบ้านฟากเลย (หมู่บ้านมั่นคง) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กม - 6081 ชลบุรี 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 3/2561 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้าง BOX CULVERT จำนวน 2 จุด ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนลำปำ-พัทลุง ระหว่าง กม.2+682 และ กม.2+762 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 1 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเม้าส์ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเครื่องกรองน้ำแบบติดตั้ง 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง กปภ.สาขาโนนสูง 3/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนม่วง ม.5 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0003 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางอุมารินทร์ รัตนเพชร และพวกรวม ๓ ราย บ้านเลขที่ ๒๐๙, ๒๐๙/๑, ๒๐๒/๔ หมู่ ๙ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0661/0002 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งป่าเก็ต หมู่ที่ ๖ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง 61057327503 งานสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่ กปภ.สาขาแหลมฉบัง 31 พ.ค. 2561