จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ดีเจพี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 400/725 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.20/62 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ซีเค-ฟูดส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 114/7 ม.1 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.72/61 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 /2561 จัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานทรัพฯ) 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 1-7และระดับ 8-9 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ 1/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.คลองใหญ่ บริเวณซอยผู้ช่วยสุวรรณ ม.8 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างนามบัตรผู้บริหารและผู้จัดการในสังกัด กปภ.ข.5 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อ External Harddilk Seagate 1 TB 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแผงวงจรหลักหน่วยความจำชั่วคราวและอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อสายพาน A56 รถโฟคลิฟท์ 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อมือจับหน้าต่าง 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อหน่วยความจำถาวร 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อPower Supply 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแผงวงจรหลัก 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์จำนวน 4 ก้อน 30 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 8/2562 งานปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำเข้าถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำคลองหัวจาก 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน - งานติดตั้งและวางท่อประปา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 25/25861 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ร่ำรวยเจริญมั่งคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 248/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท สเตเซีย-ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 238/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4” ชนิด Ultrasonic แบบ Full Bored ให้ บริษัท สเตเซีย-ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 22/2561 งานซ่อมประตูน้ำโรงกรอง 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61107130406 งานวางท่อขยายเขตและติดตั้งมาตรขนาด 1/2" (มาตรชั่วคราว) ให้กับหจก.โชคพนาวารี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61107202643 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยยายเจี้ยน หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จรูญรัตน์ วัน หมู่ 3 ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 29 ต.ค. 2561