จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพังโคน กปภ.ส.พังโคน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2561(เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลวาริชภูมิ)ถนนบ้านใต้ไปบ้านกุดพร้าว ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อกระดาษ A3 6 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 - งานจัดซื้อเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ (THERMO COUPLE) จำนวน 1 เครื่อง 4 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61117492208 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับน.ส.วันวิสา อินชู (โครงการบ้านนราสินี 1+7)เฟส 6 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/20/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) 4 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน 1/2562 งานจ้างเหมาโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ2562 (พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ) บริษัทหนองหานออยล์ จำกัด ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-020/2562 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.(ฺBike อุ่นไอรัก) 4 ธ.ค. 2561
กองจัดหา - ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 11 รายการ 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แบบแก้ว (ฺBike อุ่นไอรัก) 4 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1261/0002 จ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ นางจริยาภรณ์ มากทรัพย์ บ้านเลขที่ 363 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 4 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1261/0002 จ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ นางจริยาภรณ์ มากทรัพย์ บ้านเลขที่ 363 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 4 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/48/2561 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.3/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบคลองขุด บ้านห้วงโสม หมู่ 3 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่ 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก งานย้ายแนวท่อประปาที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน ๑ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ), กปภ.สาขาสันกำแพง 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/17/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบัวคำ หมู่ 2 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.ร่องคำ) 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/16/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงประเสริฐ หมู่ 9,10 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/18/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10 (คุ้มหลังโรงเรียน) บ้านโคกก่อง หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาบ้านไผ่ 3 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 1005/2562 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบ VSD เครื่องสูบน้ำ CVM01SK สถานีจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสงขลา 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อตรายาง 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อตรายาง 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อตรายาง 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดจ้างถ่ายแบบแปลนประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 3 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/016/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและรองรับการท่องเที่ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 3 ธ.ค. 2561