จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/41/2561 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงบ่อ หมู่ 10, 19 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) 31 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 31 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสนน้อยร่วมใจ 1 บ้านโนนม่วง หมู่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.อลิษา เพชรศรี มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 15737 ถ.เขาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างงานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายวุฒิพงษ์ บุสดี บรเิวณหมู่ที่ 4 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (กปภ.สาขาบางปะกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายในอาคาร จำนวน 1 อัตรา ของหน่วยงานกองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 31 ต.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปี 2560 งานปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อน้ำมันเบนซิลแก๊สโซฮอล์รถยนต์ทะเบียน กน - 2759 สข. 31 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 9/2562 งานจ้างประสานและวางท่อทางส่งขนาด 200 มม. สถานีจ่ายน้ำบางแสน 31 ต.ค. 2561
กองจัดหา - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ โครงการไลโอฉะเชิงเทรา-บางพระ เฟส 6 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นายภูกิจ ธนารักษ์วุฒิกร ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นายอนันต์ สำเร็จเฟื่องฟู ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.1/2562 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.2/2562 งานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.4/2562 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อประปาให้ นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.9/2561 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.10/2561 งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.11/2561 จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง 61087060310 จ้างเหมาวางท่อประปาให้ เทศบาลนครแหลมฉบัง 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณชุมชนพรหมปกาศิต ถนนเทศบาล 4ซอย 3 หมู่ที่ 10 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.3/2562 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 30 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาปักธงชัย ประกาศ กปภ.สาขาปักธงชัย 1/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายจากบ้านนางหวานถึงบ้านนางจอย บ้านน้อย หมู่ 2 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 30 ต.ค. 2561