จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ กบร. 21 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 83/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว 21 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 1 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายจิระ แก้วประดับ บริเวณหมู่ 4 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 21 พ.ย. 2561
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นายบุญยืน แซ่กัง โฉนดที่ดินเลขที่ 542 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 21 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/42/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ถนนสนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และหมู่ 12 ตำบลทา่ช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ 20 พ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.70/2561 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทยา -แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง – อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.1 ก่อสร้าง Conventional Plant 2,000 ลบ.ม./ชม. และระบบท่อส่ง-จ่าย(ชุดที่1) ปีงบประมาณ 2559 20 พ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.71/2561 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง–อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1.2 ก่อสร้าง Conventional Plant 2,000 ลบ.ม./ชม. และระบบท่อส่ง-จ่าย ปีงบประมาณ 2559 20 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 842/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายพรพิพัทร คล้ายมณี โฉนดเลขที่ 87595 ม.5 ซ.อนุวัฒน์ ถ.สงขลา-นาทวี 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 20 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อยา 20 พ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.84/2561 โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ (PWA_MOOC) 20 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยผลิตน้ำ (สถานีผลิตน้ำบางละมุง) จำนวน 1 คน จำนวน 10 เดือน (ธ.ค. 61 - ก.ย. 62) 20 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61117192993 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด Ø 1/2" ให้กับหจก.โชคพนาวารี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 19 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาจอมทอง 1/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ (สถานีขนถ่าย) เลขที่ 304 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร 19 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 2/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านกว้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/47/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกวัดโคกหล่อ ถึงสี่แยกถนนเลี่ยงเมือง ถนนนาหมื่นราษฎร์-เกาะปุด ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 6/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนวัดราษฎร์บำรุง หมู่ 1 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 10/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านหนองพรานพุก 6 ซอย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 7/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณวัดลำพระยา-ศาลาบ้านวังท่าลาน ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 19 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนน อบต.โสธร, ถนนดิน, ถนนโสธรวงแหวน ซอย 6 และถนนโสธรเจริญ ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/10/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกภูดิน หมู่ 6 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/1/2562 งานย้ายแนวท่อในเขตทางหลวงช่วงก่อสร้างในเขตทางหลวง ๒๒๙๑ ตอน กุฉินารายณ์-นาคู ระหว่าง กม.๑๘+๒๘๖ ถึง กม.๑๙+๕๐๐ และ ระหว่าง กม.๒๐+๒๐๐ ถึง กม.๒๑+๕๐๐ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) 19 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 1/2562 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ที.ไอ.ดีโฮม จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุฯ 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุถาวร 19 พ.ย. 2561