จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/52/2562 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 409/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว กรจ.1 กปภ.ข.1 (122 แผ่น) 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 410/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว กรค.1 กปภ.ข.1 (18แผ่น) 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตู้สวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตู้สวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตู้สวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตู้สวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 413/62 จ้างซ่อมหม้อแปลงขนาด 100 KVA ของ กปภ.ข.1 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/76/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยปู่ดอก ปู่ทองแก้ว 5 จนสิ้นสุดถึง ซอยปู่ดอก ปู่ทองแก้ว 15/3 อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ 19 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเกาะพะงัน - งานปรับปรุงเส้นท่อเนื่องจากสาเหตุอุทกภัย สายท้องศาลา-มะเดื่อหวาน (ช่วงสะพะานคลองท่าใหญ่) ม.3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง ตอนแยกกระทิงลาย-ทางแยกต่างระดับโป่ง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) บริเวณ กม.0+000 – กม.1+200 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา (พ) 19 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้วให้กับ มูลนิธิ ดิ อาร์ค เชียงใหม่ บ้านวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.34/2562 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - งานย้ายแนวท่อในเขตทางหลวงหมายเลข 4185 ตอน คชาธาร- วัดมูลเหล็ก ระหว่าง กม.3+000 ถึง 4+528 ม.1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 18 มิ.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างปรับเปลี่ยนวงจรระบบโทรศัพท์ E1 เป็นวงจร SIP Trunk 18 มิ.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างดำเนินการทดสอบทางวิชาการ (ข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2562 (ซ่อมเครื่องกล เครื่องสูบน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 18 มิ.ย. 2562