จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบางปะกง - งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 6 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายปิยะวัฒน์ ภิมุกข์มงคลชัย บริเวณหมู่ 4 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 23 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/7/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองกระรอก ม.4 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.แวงใหญ่) 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/8/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาบ้านไผ่ 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/14/2562 โครงการงานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/9/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/6/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองอึ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.ร่องคำ) 22 พ.ย. 2561
กองจัดหา .- เช่าอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมบุคลากรดูแลระบบ เพื่อจ่ายน้ำในพื้นที่ดำเนินการ อำเภอลำลูกกา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ซอย 5 - ซอย 8 บ้านกองนาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.5/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๒,๓ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก (กปภ.สาขาตาก) 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อโคเรี่ยม 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน ตุลาคม 2561 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อตรายาง 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้่อโต๊ะเก้าอี้สำนักงานและตู้เก็บเอกสาร 22 พ.ย. 2561
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท เดอะ สกายไลน์ จำกัด โฉนดเลขที่ 2386 หมู่ที่ 3 ต.มหาโพธิ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 22 พ.ย. 2561
กองจัดหา - เครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 147 รายการ 21 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสูง ม.10 ถนนข้างศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.26/2561 ซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 1,137 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2562 21 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/11/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนพิกุล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) 21 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 11/2562 จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว สำหรับ บจก.เอ็ม.วอเตอร์ บริเวณ 204 ม.3 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 21 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 01/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศาลเจ้าพ่อเสือ – หมู่บ้านปัญจรัตน์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 21 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยเทศบาล 7/9 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี การประปาส่วน-ภูมิภาคสาขาศรีราชา 21 พ.ย. 2561