จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพนมสารคาม - งานวางท่อขยายเขตให้ อ.บ.ต.เกาะขนุน บริเวณคูเมืองใน หมู่ที่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 21 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี - งานจ้างเหมางานปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 21 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเกาะสมุย 15 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายปิยวัฒน์ อรรถวิธวรการ ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 21 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเกาะสมุย 14 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและ ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้วให้กับบมจ.2561 สมุยเดเวลล้อปเมนท์ 12/12 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 21 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/77/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้า ซ.28 (วัดบ้านอ้อ) ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ 21 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-046/2562 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านโพธิ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 20 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 408/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียว กผว.1( 1,917 แผ่น) 20 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 406/62 จ้างทำการสอบเทียบเครื่องThermo Hygrometer ของLab 2 กปภ.ข.1 20 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก - งานซ่อมแซมระบบกรองน้ำและเปลี่ยนกรวดทรายกรอง กปภ.สาขาสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 20 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 411/62 จ้างทำป้ายทะเบียนจอดรถ ติดตั้งในโรงจอดรถ ของกปภ.ข.1 20 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/67/2562 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาเมืองพล 20 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) และกปภ.สาขาลำปาง 20 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 200 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน) 20 มิ.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์โปสเตอร์ ป้ายตัวอักษร ไดคัทโฟมตัวอักษร พร้อมขนส่งและติดตั้ง โครงการ วันประปาวิชาการ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 20 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง 5/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ นางทุมมา แก้ววิชิต เลขที่ 44/11 ถ.เทศบาล 2 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำนางมลิวัลย์ จุลโนนยาง ซ.บ้านช้าง 6 เฟส 1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 20 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางนวล กันทาดง โฉนดเลขที่ 41924 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 20 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย 1/2562 จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนชาตรีโฮม หมู่ 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 20 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.37/2562 จ้างตรวจประเมินของ กปภ. สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุง ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 200 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขาอู่ทอง (สถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก) 19 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร กปภ.สค.153/2562 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แมนชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด หมู่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 19 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.บริสุทธิ์ บ้านและที่ดิน ม.6 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/75/2562 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางเข้า - ออก นิคมอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี หมู่ที่ 1 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 19 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.97/2561 ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อำเภอ นิคมพัฒนา-ปลวกแดง-บางละมุง-สัตหีบ-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2) 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 407/62 จ้างทำสติกเกอร์พิมพ์ละเอียด ติดโฟมบอร์ด ของ กปภ.ข.1 19 มิ.ย. 2562