จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-033/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายหนองเขิน-สำนักตอ หมู่ 4 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาบ้านบึง 23 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ค่าย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้าง ทล.315 ตอนฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม (ระยะทาง 24 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) กปภ.สาขาพนัสนิคม 23 พ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.62/2561 ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น- อุบลรัตน์-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 1) 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้ MCB-1 บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำกปภ.ข.2 หมู่ที่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 23 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/19/2562 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานงานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาและวางท่อเสริมแรงดันรอบถนนวงแหวน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 23 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 - งานซื้อปูนคลอรีน 65% (calcium hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 172 ถัง ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาจัตุรัส 1/2562 งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ RVM02TS ขนาด 110KW ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำท่าศาลา รหัสสินทรัพย์ 1277512 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส 23 พ.ย. 2561
กองจัดหา - ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมตู้ Soft Starter Medium Volt และซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า Medium Volt ขนาด 2,500 KVA โรงสูบน้ำแรงต่ำบางพระ 3 23 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อขวดพีอีทีขนาด 350 ซีซีพร้อมฝาและชริ้งค์ฟิล์ม 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง - งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 6 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายปิยะวัฒน์ ภิมุกข์มงคลชัย บริเวณหมู่ 4 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 23 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/7/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองกระรอก ม.4 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.แวงใหญ่) 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/8/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาบ้านไผ่ 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/14/2562 โครงการงานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/9/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/6/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองอึ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.ร่องคำ) 22 พ.ย. 2561
กองจัดหา .- เช่าอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมบุคลากรดูแลระบบ เพื่อจ่ายน้ำในพื้นที่ดำเนินการ อำเภอลำลูกกา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ซอย 5 - ซอย 8 บ้านกองนาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.5/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๒,๓ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก (กปภ.สาขาตาก) 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อโคเรี่ยม 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน ตุลาคม 2561 22 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 22 พ.ย. 2561