จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายทางเข้าเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บนถนนทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+500 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์และดรั้ม 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 18 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/14.62 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหนองบ่อ กลุุ่มบ้านนายประดิษฐ์ เพ็งผา หมู่ที่ 7 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสะพานคอนกรีตอัดแรง ที่ กม. ๘+๔๘๒ ของคลองระบายน้ำ ๑ ซ้าย - ๔ ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก ๓ ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ 17 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างวัดหนองไผ่ หมู่ ๓ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ 17 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 - งานซ่อมแซมติดตั้งถังกรอง ขนาด 30 ลบ.ม/ชม. บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 17 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/16/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่างอย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 17 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/7/2562 ซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รายการ 17 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/74/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 17 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห. 42/2562 งานจ้างพิมพ์แบบแปลนพิมพ์เขียว พิมพ์ขาว พิมพ์ไข และการ Scan File จำนวน ๙ รายการ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาธาตุพนม 4/62 จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ปี 2562 บ้านนาทาม ถนนชยางกูร ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62067174309 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บริษัท เชี่ยวชาญ 2018 จำกัด ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 17 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 61127197214 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางเชื่อมทางหลวงชนบท ๒๐๑๑ (บายพาส) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔๙ (นครนายก - น้ำตกนางรอง) ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 17 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 - งานซ่อมแซมติดตั้งถังกรองขนาด ๓๐ ลบ.ม/ชม. บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำจระเข้หิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี 17 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 61117069813 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนตะหนินน้อย หมู่ ๑๐ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 17 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 61127086970 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวง หมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.29 + 700.000 ถึง กม. 30 + 800.000 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย 06/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสันสลี หมู่ 10 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี -/2562 จ้างเหมาวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำรายใหม่ นางสุจรรยา เมืองมัจฉา ป.10800155398 บ้านเลขที่ 7 ม.1 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายบุญชนะ บุสดี บริเวณหมู่ที่ 5 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 17 มิ.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของ สำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ 2562 14 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย 5/2562 งานโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาเชียงราย 14 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง 7/2562 งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน 14 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/44/2562 งานปรับปรุงสถานีผลิตน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 14 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/26/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจะบู หมู่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 14 มิ.ย. 2562