จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสมเด็จ 2/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถานที่และดูแลสวนหญ้าให้กปภ.สาขาสมเด็จ 21 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 94/2563 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี, ปากท่อ, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, บ้านโป่ง, ท่ามะกา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราณบุรี, กุยบุรี, บางสะพาน, สวนผึ้ง, พนมทวน และเลาขวัญ 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023/1.2564 จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายวิรุฬห์ ตันติอาภา บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณเกาะม่วง ซอย5 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 372 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ระหว่าง กม.0+790-กม.5+190 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ - งานวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย 21 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.90/2563 งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ในระบบศูนย์บริการสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564 20 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.85/2563 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2564 20 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด มท 5521030/พิเศษ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 11/2 นิ้ว สำหรับอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต ถ.รัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแพร่ 6/2563 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักขนาด 500 มม. กปภ.สาขาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 20 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 1/2564 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 20 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข สพ. 3087 ระหว่าง กม. 3+200 ถึง กม. 5+000 ด้านซ้ายทาง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 20 ต.ค. 2563
กองจัดหา - จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีส จำนวน 1 รายการ 20 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรให้กับ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 หลัง บริเวณศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 19 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม - จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภาย ของ กปภ.สาขาแม่ริม 19 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม - จ้างเหมาดูแลความสะอาด ตัดหญ้า บริเวณพื้นที่สำนักงาน,สถานีผลิตน้ำ,สถานีสูบน้ำแม่ริม 1 และ 2 สถานีเสริมแรงดัน 4 สถานี ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 19 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาปากท่อ - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 19 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/35/2563 งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 5,355 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 19 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 4/2564 งานวางท่อขยายเขตประปาให้ นายเสกสรรค์ แตงแก้ว ม.9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 19 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-071/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาตราด สำหรับปีงบประมาณ 2564 19 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-004/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินในสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2564 19 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ชีล เคมีคอล หมู่ที่ 3 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 19 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.88/2563 ซื้อโครงการต่อเติมห้องฝึกอบรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารประปาวิวัฒน์ 16 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.79/2563 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค 16 ต.ค. 2563