จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - ซื้อธงตราสัญลักษณ์ 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน นข 3638 สข. 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/16/2562 งานก่อสร้างโครงการเหล็กรับท่อพร้อมรื้อย้ายวางท่อประปา เนื่องจากเหตุอุทกภัย กปภ.สาขาห้วยยอด 25 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อดรั้มและหมึกพิมพ์ (งคน.3) 25 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห.15/2562 งานซื้องานติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง 24 เม.ย. 2562
กองจัดหา - ซื้อวัสดุถาวร จำนวน 12 รายการ 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) เร่งด่วนในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 150/62 จ้างซ่อมประตูตู้ไฟ และประตูปล่องท่อน้ำทิ้ง ของ Lab 2 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/15/2652 งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำวังคำ กปภ.สาขาเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2033 นาแก - นาเหนือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ซอยข้างโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ สะพานทางเข้าตลาดสามชุก-บ้าน ส.จ.ศักดา หมู่ที่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ สะพานวัดเดิมบาง – ซอยบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 24 เม.ย. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ม.8 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ (งานกฎหมาย) 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างซ่อมตู้ไซด์บอร์ด 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อ Power Supply 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อ Harddisk Seagate sata 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรหัสครุภัณฑ์ 1092150 และ 1043986 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - งานปรับปรุงและซ่อมแซมห้องพักอาคาร 4 ชั้น ห้อง 202 และบ้านพักไม้ 2 ชั้น บ้านเลขที่ 160/2 ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 24 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 44/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนซอยบ้านหนองเป่าปี่ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 23 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA หรือเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว กปภ.สาขามุกดาหาร 23 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA หรือเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว กปภ.สาขายโสธร 23 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 6207233875 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายสุเมธ เหล่าดี ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 23 เม.ย. 2562