จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 - งานซ่อมบำรุงรักษาประตูน้ำไฟฟ้า กปภ.สาขาบ้านไผ่ 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ - จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว (ชั่วคราว) จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ นายวัฒธิชัย จอมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 22 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/93/2565 งานแผนงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร 22 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/96/2565 งานปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงสูบน้ำดิบลำเซบาย,โรงสูบจ่ายน้ำและอาคารจ่ายสารเคมี กปภ.สาขาเลิงนกทา (แม่ข่าย) อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 22 ก.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างเผยแพร่เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางหนังสือพิมพ์ 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาแพร่ - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นายธนกิจ เกี้ยวฝั้น โครงการหมู่บ้านอิงดอยการ์เด้นท์ หมู่ที่ 2 ต.ป่่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่ 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสงัด มงคลประเสริฐ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 45061 หมู่ที่ 17 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานซ่อมแซมโครงทุ่นลอยรับส่งน้ำดิบ สถานีผลิตท่าตะเกียบ 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา 3618.1/65 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 26382 ถนน ทช.สข.3015 หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 21 ก.ค. 2565
กองจัดหา - งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนเขาธง-ฉวาง ระหว่าง กม.36+400-กม.38+600 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/68/2565 แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปา ออกจากเขตก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.167+565 ถึง กม.167+790 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 - เอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ จำนวน ๒๐ แห่ง (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองนิยม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย ทางหลวงชนบท ชย.3002 บริเวณ กม. 1+355 และบริเวณ กม. 1+965 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 21 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม - จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ น.ส.วาสนา มณีนิล 21 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาย่านตาขาว ประกาศ กปภ.สาขาย่านตาขาว ลว.20 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3/2565 20 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/96/2565 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน ๑๗๒,๗๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 20 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปา ออกจากแนวก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0402 ตอน พล - บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาแพร่ - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 3/2565 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.65) กปภ.สาขาแพ 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บริษัท โฮล์มส์ คอนแทรดดิ้ง จำกัด โครงการเดอะโกรฟว์ ถ.อบต.คลองน้อย ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 20 ก.ค. 2565