จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาชุมพร - งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองนาคราช) ถนนสาย บขส.หลังชุมพรเมืองใหม่ กปภ.สาขาชุมพร 28 เม.ย. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนแยกนวมินทร์-หาดเสลา และทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนนครสวรรค์-โกรกพระ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 28 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.27/2563 ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2563 (ครั้งที่ 2) 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 4 กก./ชม. จำนวน 2 เครื่อง 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำไม่น้อยกว่า 110 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 45 ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/48/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.หนองประจักษ์) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 43/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกคลองสี่วาเลียบคลองน้อยต่อเขตเทศบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-049/2563 งานวางท่อพร้อมระบบผลิตส่งเชื่อมโครงข่ายการจ่ายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/20/2563 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 28 เม.ย. 2563
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) แบบองค์รวม 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-050/2563 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองบัว พร้อมวางท่อให้แก่ประชาชน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 76/2563 ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 28 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้และจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา บริเวณบ้านกระบกคู่ หมู่ที่ 18 (ซอย1และกลุ่มกระบกคู่) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-043/2563 งานผลิตน้ำประปาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลทรายขาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กปภ.สขาจันทบุรี 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-37/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาโนนสูง 63047519870 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาเพชรบุรี - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.2563-มี.ค.2563) 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-27/2563 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 27 เม.ย. 2563