จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเมืองพล - งานปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์แหล่งน้ำชุมชนหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 และ 2 ชุมชนรัตนวารี หมู่ 17 ชุมชนไทยสามัคคี หมู่ 3 ชุมชนเทศบาลหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณโดยรอบ กปภ.ข.1 สำหรับเดือน ตุลาคม 2562 30 ก.ย. 2562
กองจัดหา - เช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) การประปาส่วนภูมิภาค (๓ เดือน) 30 ก.ย. 2562
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 30 ก.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กของศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 คน 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 38/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณ ม.9 บ้านตะคร้อ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 39/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณ ม.4 บ้านหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.3 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิัติการสาขาเพชรบุรี 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาเพชรบุรี 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 17/2562 จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-053/2562 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำทุ่งสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-054/2562 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำคลองนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-055/2562 น้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพิมพา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาวัฒนานคร 14/2562 จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานผลิตน้ำ 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙) 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - โครงการขยายเขตประปาบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - โครงการขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - โครงการขยายเขตประปาบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู - โครงการขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 ก.ย. 2562