จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเพชรบุรี - งานซ่อมท่อ บริเวณสะพานข้ามคลอง D9 บ้านหนองทราย ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเพชรบุรี - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเจริญทรัพย์ หมู่ 2 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาน่าน - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับนายเรืองศักดิ์ ขุนทะ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 17345 หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 284/64 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.หาดใหญ่พรีเมียม พร็อพเพอร์ตี้ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 239/64 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณโครงการอีซิโอ้ ถ.บ้านหน้าควน-บ้านพรุ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 24/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณถนนพะเนียง 19, ถนนพะเนียง 21 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/7/2564 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม - เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/9/2564 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/8/2564 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่สาย - (แม่จัน) อำเภอแม่สาย - แม่จัน จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 58/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนหมายเลข 324 ตั้งแต่บ้านนายกปกรณ์ ถึง แยกบ่อหว้า ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 62/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ม.9 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (หน้าศูนย์คูโบต้าตลาดเขต) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/41/2564 งานวางท่อเพิ่มแรงดันน้ำ หมู่11บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 - จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 3 รายการ 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/30/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาโพนทอง และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง (แม่ข่าย) (น.เสลภูมิ) (น.พนมไพร) 8 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-039/2564 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำห้วยกะปิ กปภ. สาขาชลบุรี (ครั้งที่ 2) 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ต่อจากดับเพลิงเดิมถนน 331 เข้าหนองอีโถน 130 เมตร หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย 7/2564 จ้างเหมาโครงการงานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 315 และ 400 มม.ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุย ตอน 4 ระหว่าง กม.22+450 ถึง กม.22+835 (ซ้ายทาง) อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 8 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 22/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณซอยบ้านครูก้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 ก.พ. 2564
กองจัดหา กจห.97/2563 เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 137 คัน ระยะเวลา 36 เดือน 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 23/2564 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณซอยลุงสืบ, ลุงชม หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแพร่ 1/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ไตรมาสที่ 1/2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) กปภ.สาขาแพร่ 5 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/35/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวง 3222 สามแยกไปแก่งคอยถึงโรงแรมฮาเล็ม ม.4 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา (2 ฝั่ง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 3/2564 จ้างเหมางานวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านของ บริษัท นาคบุตร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.007/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พลูตาหลวง35-เชื่อมถนน331 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 5 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมแซมชุดจ่ายแก๊สคลอรีน สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2 5 ก.พ. 2564