จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-50/2562 งานก่อสร้างสระพักตะกอน ขนาด 400 ลบ.ม. อ.หลังสวน จ.ชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน (แม่ข่ายหลังสวน) 21 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.88/62 21 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 - จ้างเหมางานบริการถ่ายเอกสารภายใน กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 20 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่ที่ 4,6,7,8 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 20 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 22/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านปอนางเหริญ หมู่ 6 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 20 ส.ค. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาชุมชนมิตรภาพ ถนนเทศบาล 22 (ขยายสุดซอย) หมู่ 13 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข./76/2562 โครงการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำประปาไม่เพียงพอ สถานีจ่ายน้ำรัตนาภา กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 20 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 2 - ซื้อมาตรวัดน้ำ Ultrasonic Full Bore ค่า R ไม่น้อยกว่า 500 ขนาด 150 มม. (6นิ้ว) เพื่อติดตั้งใช้งานกับโรงพยาบาลราชวิถี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) 20 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาตรัง - งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายเจริญ หนูคง หมู่ที่ 5 ถนนบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 20 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 1/2562 งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ม.7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 20 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ลานออกกำลังกายชุมชนริมหนองพะเนาว์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (แม่ข่ายสว่างแดนดิน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 20 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ลานออกกำลังกายชุมชนพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 20 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ลานออกกำลังกายชุมชนทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย (หน่วยบริการทรายขาว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 20 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครนายก - จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโครงการบ้านหนึ่งและสอง หมู่ที่ ๗ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 20 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (กปภ.สาขาสวรรคโลก) 20 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.51/2562 ลว.11 มิ.ย.62 ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/75/2562 งานย้ายแนวท่อประปา ออกจากบริเวณก่อสร้าง โครงการอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชนเส้นทางสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาตราด กปภ.ตร.002/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ม.1,2,7 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 4861/62 จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 27580 ถนนควนหิน-บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 19 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.66/2562 จัดซื้อโครงการจัดหาแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 19 ส.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาชุมชนซับจำปา ถนนเทศบาล 9 ซอย 2/1 หมู่ 6 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 19 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/21/2562 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite Solution) จำนวน 720,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 19 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 19/2562 จ้าง โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1-8 นิ้ว (งบทำการปี 62) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 19 ส.ค. 2562