จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ บจ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) โฉนดเลขที่ 30182 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 18 ต.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 5 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-39/2565 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณภายในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4,ลานจอดรถ และพื้นที่โดยรอบ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2567) 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 76/2565 ซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำบางพระ 1 และสถานีผลิตน้ำบางพระ 3 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองหลวง พิเศษ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ บริษัท เทอร์ร่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองหลวง พิเศษ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง บริเวณซอยต้นไทร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างงานย้ายมาตรวัดน้ำ น.ส.ทวีพร ขาวชะอุ่ม ปว.12320190690 บ้านเลขที่ 286 ม.2 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 18 ส.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างเหมาเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมทดสอบดิน จำนวน 17 หลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 39/2565 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย บริเวณหมู่ 2 ถึงหมู่บ้านศิริมงคล หมู่ที่ 3 หมู่ 2 , 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 75/2565 งานจ้างเหมาซ่อมฝาปิดช่องแมนโฮลหม้อกรอง, ถังน้ำใสและสะพานเชื่อมอาคารโรงกรอง สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทลุง - ซื้ออุปกรณ์งานซ่อมแซมอุปกรณ์ DMA 03-02 เทคนิคพัทลุง,DMA 03-06 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง - งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีสำโรง - งานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-40/2565 จัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 รายการ 17 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา 3962/65 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้สวิทซ์ควบคุมไฟฟ้า ทะเบียนสินทรัพย์ 1628871 งบประมาณทำการปี 2565 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM ) 17 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 23/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณบ้านโคกนางเหริญ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 368/2565 จัดซื้อผงปูนคลอรีน ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม ชนิด 65% พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 17 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บริษัท แสนสมร จำกัด โครงการบ้านแสนสบายป่าไม้ (เฟส 2) ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านหนองคาง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับนายใจทอง ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กปภ.สาขากุมภวาปี 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม กปภ.สาขาธาตุพนม 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปีงบประมาณ 2565 บ้านไร่ทาม หมู่ที่ 5 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย กปภ.สาขาเลย 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลคำบง ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี กปภ.สาขาบ้านผือ 17 ส.ค. 2565