จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาลำปลายมาศ พิเศษ งานขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ 28 พ.ค. 3104
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 ที่ 17/61 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด 15 พ.ค. 3104
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) จากบ้านนายศิริถึงบ้านนางอนันต์ ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 27 เม.ย. 3104
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 1) บ้านนางทองหล่อถึงบ้านนางทิ้ง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 27 เม.ย. 3104
กปภ. สาขาบางปะกง 55310-18/- งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลบางปะกง บริเวณซอย 11/3 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 16 มี.ค. 3104
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปานางจรูญศรี ชมสินทรัพย์ (ช่วงที่ 2) ฉ.80120 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 8 มี.ค. 3104
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการ บจก.บ้านสวยเจ้าพระยา โฉนดที่ดินเลขที่ 92369 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 27 ก.พ. 3104
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 3) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 3104
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 2) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 3104
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 (ส่วนที่ 5) หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ม.ค. 3104
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด หมู่บ้านแกรนด์วิว 2 เฟส 6 โฉนดเลขที่ 1288 หมู่ที่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 17 ม.ค. 3104
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปา นายศักดิ์ชัย ลี่อำนวยเจริญ โฉนดเลขที่ 19315 หมู่ที่ 2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 29 ธ.ค. 3103
งานอำนวยการ - งานปรับปรุงอาคารคอนกรีตบ้านพัก 2 ครอบครัว (น.โกรกพระ) ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ธ.ค. 3103
งานอำนวยการ - งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว (สถานีผลิตน้ำเขาโรงครัว) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 26 ธ.ค. 3103
กปภ. เขต 1 132/2560 จ้างสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Themometer และ Ph meter 12 ม.ค. 3060
กปภ. เขต 1 - ซื้อสวิทช์กระตุกเปิด-ปิดไฟ 26 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/42/2561 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำเทอร์ไบน์พร้อมชุดควบคุมและประสานท่อแรงต่ำหนองหิน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/36/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 229 กม. 24+000 ถึง กม. 24+393 ด้ายซ้ายทาง อำเภอมัญจาคีรี จัหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการมัญจาคีรี) 18 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสันกำแพง 3/2561 งานติดตั้ง PRV เพื่อควบคุมแรงดันน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/45/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพช่วงหน้าปั๊ม ปตท. ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 18 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 28/2561 ซ่อมท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 1,000 มม. ถนนด้านข้างรั้ว หน้าโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 18 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 46/2561 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิคชนิดกระเป๋าหิ้ว พร้อมเครื่องรับและแสดงผลข้อมูลชนิดพากพา 18 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี 2/2561 งานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว จำนวน 4 หลัง 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 76/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณ ถนนสามชุก - หนองหญ้าไซ ถึงบริเวณถนนหน้าบ้านนายสัน วรรณวงศ์ (ชุมชนร่วมใจ) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 17 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-30/2561 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านพรุเตียว หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 17 ก.ค. 2561