จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ งคน.1 22 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา 3/2562 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาเกาะคา 15 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) กม.295+886 บริเวณสถานีคั่นกระได การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 15 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 4 - จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 33 ชุด 15 ก.พ. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.ไอลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (ระยะ 2) หมู่ที่ 7 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 14 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/32/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan : WSP] อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) 14 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/33/2562 งานปรับปรุงระบบประปา (หน่วยบริการ) กปภ.สาขากระนวน 14 ก.พ. 2562
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ระยะเวลาเช่า ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 13 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง - งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำตรมวาระขนาดเล็ก 1/2-1 นิ้ว (งบทำการปี 62) 12 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/42/2562 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 12 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/4/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan:WSP] การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว 12 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/10/2562 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กปภ.สาขาแพร่ 12 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/31/2562 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,086.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 2,290.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.่ย.62) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 12 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/44/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเทศบาล ๑ หมู่ ๑ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 11 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/3/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan:WSP] การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 11 ก.พ. 2562
กองจัดหา - ซื้อโครงการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.พ. 2562
กองจัดหา - เครื่องโทรศัพท์ IP PHON และอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องโทรสาร จำนวน 2 รายการ 11 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 มหาชนะชัย/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย 8 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 อำนาจเจริญ/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ 8 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 สตึก/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก 8 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 ศีขรภูมิ/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ 8 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 กันทรลักษ์/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ 8 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 เขมราฐ/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ 8 ก.พ. 2562
กองจัดหา - จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิธีส่งน้ำประปาทางท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย 8 ก.พ. 2562