จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/105/2561 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณซอยคลองหลวง ๒๑ (ซอยหงสกุล) หมู่ที่ ๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 21 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/64/2561 ปรับปรุงบ้านพักไม้สองชั้น 2 ครอบครัว บริเวณหลังสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 21 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 82/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน-วัดท่าพระเนียด ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 21 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 - งานเช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. เพื่อผลิตและจ่ายน้ำประปาในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม (สถานีจ่ายน้ำบางคนที) จังหวัดสมุทรสงคราม 21 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/26/2561 พิมพ์แบบพิมพ์ งบประมาณปี2561 กระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบม้วนชนิดทดความร้อน 11,020 ม้วน การประปาภูมิภาคเขต 7 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางวนิดา โพธิ์แก้ว ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.62/61 21 ก.ย. 2561
กปภ. สาขานราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาสที่ 03/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 21 ก.ย. 2561
กองจัดหา 20092561 จ้างเหมาบริการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/99/2561 จัดชื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิด 65% (ปูนคลอรีน) จำนวน 1,994 ถัง (ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม) พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 67/2561 งานจ้างซ่อมตู้ควบคุมและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ สถานีจ่ายน้ำบางแสน 20 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/69/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลสวนสนามหญ้าให้ กปภ.ข.6 สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 20 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 4 - จ้างทำแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16 รายการ 20 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 29/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(นิติบุคคล)ติดตามทวงหนี้ค่าน้ำค้างชำระ(แจ้งเตือนก่อนตัดมาตร)ตัดมาตรค้างชำระและประสานมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 19 ก.ย. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ 19 ก.ย. 2561
กองจัดหา กจห.54/2561 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 64,842 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 19 ก.ย. 2561
กองจัดหา วันที่ 19 กันยายน 2561 ซื้ออุปกรณ์ Server Backup ระบบโทรศัพท์ จำนวน 2 ชุด 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสงขลา 5290/61 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ)พนักงานขับรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ ประจำปี 2562 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 66/2561 งานจ้างติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการไลโอ นอฟชลบุรี-อ่างศิลา (เฟส 5) หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.ศิริทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ (เดอะไนซ์) โครงการเดอะไนซ์ ซ.ขันติรักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 19 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/13/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.10 บ.ทุ่งหลวง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.ภูสิงห์) 19 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จ้างเหมาทำความสะอาดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาชัยภูมิ และล้างทำความสะอาดเครื่องแก้วและอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก 9/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จึง พร็อพเพอร์ตี้ (ซอย 15 - ซอย 25) ม.2 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทรัพย์สินและรับแจ้างเรื่องราวร้องทุกข์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างเหมาบริการซ่อมท่อ ในปีงบประมาณ 2562 19 ก.ย. 2561