จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.49/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อบริเวณทางขนานทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม. ๕๓+๔๐๐ - กม. ๕๕+๔๕๐ (ด้านขวาทาง) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 13 พ.ย. 2562
กองจัดหา - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 13 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 596/63 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 27580 ถนนควนหิน – บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสง 13 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/37/2562 งานติดตั้งวางท่อประปา โครงการเคหะชุมชน และบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง ๑๐/๓) ตำบลบึงบา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 13 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.05/2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กุลธนาเรืองกิตติ์ จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 13 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-2/2563 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.4027 ตอนท่าเรือ-เมืองใหม่ กม.0+700 (ซ้ายทาง) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 12 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/4/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนนาแพง หมู่ 3 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 12 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 4 รายการ 12 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62107327865 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายศานติ โชคชัยกวิน สถานที่ก่อสร้าง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 12 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-4/2563 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต กม.33+800 (ขวาทาง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 11 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 11 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/5/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 11 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปี 2562 (เงินรายได้ 100%) โครงการปรับปรุงก่อสร้างสะพานรับท่อ S ขนาด 200 มม. บริเวณหน้า หจก. เชิงชุมการโยธา ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.1/63 งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายภาคิน จงมีสุข 40/117 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.5/63 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางภาวีณัฏฐ์กุล มีทรัพย์ 37/10 ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.9/63 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง 1/2563 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 8 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/3/2563 มาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 8 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/84/2562 ผงปูนคลอรีน 65 % (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) จำนวน 816 ถัง พร้อมขนส่ง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 8 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บริเวณ เลขที่ 9/30 หมู่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 8 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./2563 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน บริเวณสามแยกโรงน้ำแข็ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 8 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณบ้านเนินมะกอก ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 8 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณบ้านห้วยสูบ ซอย 1 / 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 8 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณถนนสายบ้านล่าง ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 8 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.89/2562 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง 7 พ.ย. 2562