จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.23/2563 เช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) 12 ที่นั่ง หลังคาสูง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 30 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/030/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 30 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/32/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (น.โคกโพธิ์ไชย) ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.โคกโพธิ์ไชย) 30 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/31/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ (น.สีชมพู) ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชุมแพ (น.สีชมพู) 30 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.16/63 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.15/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 2 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้อง 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.14/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 59 รายการ 27 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-29/2563 งานก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็กโรงกรองน้ำบ้านนาสาร กปภ.สาขาบ้านนาสาร 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาตรัง - งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุขนวล หมู่ 10 ถนนสาริกา ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 27 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-22/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากโค้งประปาถึงจุดดันลอดหน้าปั๊มเอสโซ่ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน (งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย) 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายปกรณ์ อินคล้าย วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 16002 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เดอะ ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนด 3932 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายวันชัย เพล็งงาม วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 55285 ซ.ทุ่งสำนัก-มาบใน ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 27 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 26/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ ทางเข้าไปวัดห้วยหิน ม.6 ต.อู่ทอง ถึง หน้าวัดโคกสำโรง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 26 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 31/2563 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำไหลอ่อนพื้นที่โซนสูง สถานีแม่ข่ายประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 26 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-24/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.ศรีตะกั่วป่า ถ.อุดมธารา ถ.กลั่นแก้ว (ตลาดเก่า) ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วปา จ.พังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า 26 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 63037120254 โครงการจ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน (สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย) 26 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาวิเศษชัยชาญ - จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยวิเศษชัยชาญ 1 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.2067/63 ซ่อมท่อแตกรั่ว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 JOB 1570 และ JOB 1571 26 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-13/2563 โครงการจ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สาขาเกาะสมุย สาขาชุมพร สาขาท่าแซะ สาขาภูเก็ต สาขาหลังสวน และสาขาเกาะพะงัน 26 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 26 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) สูบน้ำได้ 7 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 40 ม. จำนวน 1 เครื่อง 26 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) สูบน้ำได้ 4 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 40 ม. จำนวน 1 เครื่อง 26 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียวอัตราการสูบ 550 ลบ.ม./ชม. แรงสูบส่ง 55 ม. 26 มี.ค. 2563