จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 11/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบาง 16 พ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.83/2561 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 16 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 14/2562 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 14/2562 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-9/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านคอหมู หมู่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาชุมพร 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-12/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กิ่งแก้วซอย 1 (ซอย 1/7 - ซอย 1/17) หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-13/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กิ่งแก้วซอย 9 หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต 15 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาไชยา กปภ.สาขาไชยา 1/2562 โครงการวางท่อเมนประปาสายบ้านนาหลวง ม.3 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 15 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.2/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่ 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/5/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโสกม่วง หมู่ 14 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/5/2562 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านอาข่า หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านขวาน้อย หมู่ 1 (ซอยข้างโรงสีทางไปหนองตาดำ) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/38/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3,5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 - ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน ๒๑๔,๑๔๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด 15 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง 5/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านนอกทุ่ง ซอย 5 และหมู่ 7, 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 15 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61107342890 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 6 ถนนสายเลียบคลองหัวเตยต่อจากของเดิม - คลองควาย (สุดเขต ม.6) ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 14 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน - งานซ่อมแซมระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 14 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน - งานซ่อมแซมระบบ PLC สถานีจ่ายน้ำร่อนทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อผงปูนคลอรีน ๖๕% จำนวน ๗๓ ถัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓) 14 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน - งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2561 ส.ช้างแรก (โรงสูบน้ำแรงสูง) ส.ร่อนทอง,ส.สำนักงาน,ส.ทับสะแก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-16/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยธิดา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อมาตรวัดน้ำขนาด ๓ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-14/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยรากไม้-ถนนซอยวังไทร ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 14 พ.ย. 2561
กองจัดหา .- ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 8 รายการ 14 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาเด่นชัย 2/2562 งานจ้างเหมาซ่อมท่อ SP 1500 มม. ฝั่งตรงข้ามปั้มน้ำมัน SUSCO ม.3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 14 พ.ย. 2561