จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ 19 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ 19 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา 19 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 19 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก 19 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ 19 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 19 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 19 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน 3/2562 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ2562 นายคารม มีแสง (โครงการหมู่บ้านโฮมเพลส5 ช่วงที่2) หมู่ที่20 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 19 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 2 - งานซ่อมแซมถังตกตะกอน Mobile ขนาด 100 ลบ.ม/ชม. บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 18 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 2 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากที่ดินเอกชนโฉนดเลขที่ 221 เลขที่ดิน 2 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 18 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห.17/2562 งานจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานใหญ่ กปภ. 18 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 62047131602 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนางนิภา ช่อผกาพันธ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 18 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห.13/2562 ซื้อและติดตั้งโครงการพัฒนา PWA Cyber Security 18 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 40/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถ.บรมราชชนนี โรงงานมาสเท็กซ์ จำกัด - บจก.โรจน์ไพบูล อีควิ๊ปเม็นท์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 11 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 7/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท บ้านกาญจนทรัพย์ โฉนดเลขที่ 122848 หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 11 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาเลย 04/2562 โครงการจ้างงานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านริมชล ม.11 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 11 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาเลย 05/2562 จ้างงานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นางวิภาพร พนมเริงศักดิ์ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 11 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก งานโครงการก่อสร้างระบบประปาโครงการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (บ้านท่าสี) ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 11 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห.12/2562 งานจัดซื้อเครื่องตอกหมายเลขมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 10 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณตรงข้ามแฟลตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ถ.สันติสุข ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 10 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 39/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6 - 7 บ้านบางปลาหมอ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 10 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 2839/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางกัณหา วงศ์ศุภลักษณ์ ที่ดินแปลงหมายเลข 647 ถ.ติณสูลานนท์ หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 10 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห. 72/2561 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง - อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเขาไม้แก้ว และระบบท่อส่ง-จ่าย ปีงบประมาณ 2559 10 เม.ย. 2562