จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-25/2564 งานป้องกันการพังทะลายของดิน ริมตลิ่งบริเวณสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำพระแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/81/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (ตอนบ้านวัด-ประทาย) ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 - จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2564 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/55/2564 ก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ผจก. 2 ชั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 - งานซ่อมแซมตู้ dma มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบของ กปภ.สาขาพังงา ประจำปี 2564 9 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสระแก้ว 03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564) - กปภ.สาขาสระแก้ว 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-059/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาศรีราชา บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่พัดโบกจนถึงข้างวัดไร่กล้วย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/78/2564 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 170 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำหัวหาด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/72/2564 ซื้อ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/79/2564 ซื้อ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำดอนหญ้านาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/18/2564 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.325+784 (RT.) - กม.327 +801 (RT.) ตำบล ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/75/2564 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร 9 เม.ย. 2564
กปภ. สาขากบินทร์บุรี - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2564) - กปภ.สาขากบินทร์บุรี 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 94/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสาย ปข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บ้านหนองขอน อำเภอปราณบุรี ,หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วง กม.ที่ 13+039 - 15+800 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/842564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเทศบาล 28 ซอย 3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 8 เม.ย. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปา นายบุญยืน แซ่กัง โฉนดที่ดินเลขที่ 125857 เฟส 2 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 8 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 1) หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ กม.234+555 บริเวณตลาดรถไฟปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/83/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 224 กม.ที่ 25+162 - กม.25+578 และ กม.ที่ 29+200 - กม.29+930 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/82/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเทศบาล ซอย ๕/๑ ถึงหมู่บ้านโรจน์พิทักษ์ ม.๑๑ ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 8 เม.ย. 2564