จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาศรีราชา 13/2563 งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) 7 ส.ค. 2563
กองจัดหา กจห. 26/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๒ ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวังน้อย และระบบท่อส่ง-จ่าย (ครั้งที่ ๒) 7 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/24/2563 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 7 ส.ค. 2563
กองจัดหา กจห.47/2563 ลว.20 พ.ค. 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา – (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา – ทับปุด จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2) 7 ส.ค. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.14/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านน้ำพุ-บ้านเนินพยอม-บ้านทุ่งนา-หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/63/2563 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน อุดรธานี –นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.๕+๖๔๒ ถึง กม.๖+๑๒๐ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/22/2563 สารส้มก้อน จำนวน 761,600 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 - โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย (แม่ข่าย) 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์) 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.โคกสี) 6 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) 6 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 69/2563 งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC เครือข่าย สถานีผลิตน้ำปักธงชัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 6 ส.ค. 2563
กองจัดหา - งานเช่าสิทธิ์การใช้งาน Nostra Map API ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด 14/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แม่สอด-อุ้มผาง ซอย4 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 5 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร - จ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสันทัด 2 (มัทรี ซอย 6) ด้านซ้ายทาง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 5 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 3 92/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท คุ้มวิลเลจ จำกัด โครงการ คุ้มวิลเลจ หมู่ที่ 8 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 5 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาท่าวังผา 5/2563 งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพัก กปภ.สาขาท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 5 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กป๓.ข.5/21/2563 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2564 5 ส.ค. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.15/2563 จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 5 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 23/2563 งานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 5 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.3694/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายหน้ามินิมาร์ท-ชายเขา หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 4 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา จ.3693/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายหลังหมู่บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 6 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/63/2562 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำราชประชา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 4 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 2 62087585971 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บริเวณบ้านหนองพลวงใหญ่ (ระยะที่๑) หมู่ที่ ๓ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 4 ส.ค. 2563