จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนแม่น้ำแคว (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่ท่ามะขามซอย 10 ถึง แยกแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
เหตุผลการยกเลิก :
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะขาม ได้ปรับปรุงผิวจารจรใหม่ ปัจจุบันยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน หากเกิดปัญหาการทรุดตัว อีกทั้งอาจจะเป็นสาเหตุสให้การรับประกันผลงานสิ้นสุดลง จึงไม่อนุญาตให้ดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อโครงการดังกล่าวข้างต้น
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-04 08:56:24