จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างจัดทำเสื้อยืดคอปกโปโลสีฟ้า กปภ. จำนวน 18,616 ตัว
เหตุผลการยกเลิก :
ทบทวนแนวทางการดำเนินการ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 16:05:53