จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผลิต – จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม
เหตุผลการยกเลิก :
ข้อมูลผิดพลาด
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-06 13:11:02