จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด / เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นใช้งาน จำนวน 57 รายการ
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากลงเว็บไม่สมบูรณ์
ผู้บันทึก :
นางศศิธร นาแสวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-14 10:41:06