จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา ออกจากบริเวณก่อสร้าง โครงการอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชนเส้นทางสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
เหตุผลการยกเลิก :
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ได้ปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการดำเนินงาน ทำให้ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ไม่กีดขวางการก่อสร้าง
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-19 17:08:53