จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างถนนสาย ค1 ค2 ง2 อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากกำหนดเอกสารผิดพลาดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-10 10:55:54