จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวัฒนานคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานกำจัดตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
เหตุผลการยกเลิก :
มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ
ผู้บันทึก :
ก้องตะวัน ดาทา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-13 10:21:45