จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหาดสำราญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เหตุผลการยกเลิก :
มีผู้แจ้งประสงค์บริจาคที่ดิน เพื่อนำไปใช้สำหรับการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหาดสำราญ กปภ.สาขาย่านตาขาว จ.ตรัง
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-02 11:30:08