จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาอู่ทอง
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้เสนอราคา
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-20 11:38:17