จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) ชนิดผง จำนวน 5,561 ตัน พร้อมขนส่ง
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 11:09:48