จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเขมราฐ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงและต่อเติมศาลาชุมชนแปลง 1 บ้านดอนชาด ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ (น.ปทุมราชวงศา)
เหตุผลการยกเลิก :
ราคากลางไม่ถูกต้อง
ผู้บันทึก :
นางสาวชิชตะวัน โสมเกษตรินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-28 16:49:14