จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (ส่วนกลาง) ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย
เหตุผลการยกเลิก :
ปรับปรุงรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตของงาน
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-28 16:25:09