จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACL) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. ให้กับกปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก
เหตุผลการยกเลิก :
ขาดคุณสมบัติตาม กมว.09-00477-55 ข้อ 2.5
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-12 14:54:13