จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปราจีนบุรี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก แจ้งราคาค่าขายแบบผิด
ผู้บันทึก :
น.ส.ปัญญาดา ประดุจพรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 19:31:43