จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เหตุผลการยกเลิก :
สาระสำคัญในประกาศผิด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-06-27 15:36:14