จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 4,240 ท่อ ประจำปีงบประมาณ 2566
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-08 15:25:55