จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด หน่วยบริการนายาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-05-06 13:56:12