จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบการเข้า - ออก (CCTV & Access Control) อาคาร 4
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาประกวดราคา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-06-10 14:05:00