จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ บริเวณพื้นที่หมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กปภ.สาขาธัญบุรี
เหตุผลการยกเลิก :
มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-23 14:01:34