จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACl) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. จำนวน 5 ชุด ให้กับ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-05 14:51:17