จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสวรรคโลก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อหน้าโรงเรียนอนุบาลไทยธัญญานุกุล ถึง ร้านกาแฟคลองมะพลับ หมู่ 4 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก ไม่มาทำสัญญา
ผู้บันทึก :
น.ส.วิชชุตา มารอด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-04-01 11:46:29