จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสวรรคโลก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ปากซอยวังไม้ขอน หมู่ 1 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากห้างหุ้นส่วน เอ็นอาร์พี ทรัพย์เจริญ ยังไม่มีการเข้าดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด ซึ่งกปภ.สาขาสวรรคโลก ได้ทำหนังสือเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 3 ครั้ง ความคืบหน้าผลงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
ผู้บันทึก :
น.ส.วิชชุตา มารอด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-06-28 11:01:27