จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสามเหลี่ยม ๑ หมู่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
เหตุผลการยกเลิก :
แบบแปลนไม่สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้างจริง เนื่องจากแนวท่อเมนเดิมอยู่คนละฝั่งถนน ไม่สามารถทำการประสานท่อได้ตามแบบแปลน เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-25 13:53:34