จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวพื้นที่ก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนห้วยเม็ก-ท่าคันโท ที่ กม.13 + 765 - กม. 14+775 อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคกระนวน
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการดังกล่าว ปรากฏว่า ชื่อจังหวัดที่ดำเนินการก่อสร้างไม่ตรงตามที่ทำการก่อสร้าง ซึ่งอำเภอหนองกุงศรี เป็นอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินการให้ตรงตามพื้นที่หน้างานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-22 14:15:52