จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ-นายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+210 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาหนองเรือ
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก กรมทางหลวงได้ดำเนินการเทคอนกรีตทางเท้าไปแล้ว ซึ่งในระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ กปภ.สาขาหนองเรือได้ทำการแก้ไขตามสภาพพื้นที่เพื่อให้กรมทางหลวงสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้งบประมาณไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 14:27:39