จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๒)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก การประกวดราคาโครงการดังกล่าว ไม่มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 09:51:58