จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห. 21/2562 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบซอฟท์แวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 9 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห.16/2562 จ้างปรับปรุงโรงสูบน้ำเพิ่มแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 3 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.2/62 งานจ้างบริหารจัดการกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) สถานีผลิตน้ำบางละมุง 3 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 33/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขากาญจนบุรี 20 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 34/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขากุยบุรี 20 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 36/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี 20 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 35/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาอู่ทอง 20 มี.ค. 2562
กองจัดหา กจห14/2562 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 20 มี.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.10/2562 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2นิ้ว(ไม่รวมอุปกรณ์) และมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4นิ้ว(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) จำนวน 2 รายการ 15 มี.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือให้ กปภ.สาขาในสังกัด 26 สาขา จำนวน 1 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2562
กองจัดหา กจห.9/2562 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบท่อน้ำ จำนวน 2 รายการ 21 ก.พ. 2562
กองจัดหา กจห.7/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ปี ๒๕๖๒ 20 ก.พ. 2562
กองจัดหา กจห.6/2561 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง – อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ และระบบท่อส่ง-จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 18 ก.พ. 2562
กองจัดหา .- ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 30 รายการ 30 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห. 96/2561 จ้างเหมาโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ 25 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.93/2561 เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กปภ.ส่วนกลาง) จำนวน 22 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 3 ปี 14 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ที่ 1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ 8 ม.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมารถยนต์โดยสารตู้ปรับอากาศ บริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ส่วนกลาง) สายที่ 3 คันที่ 2 จำนวน 1 คัน 26 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-21/2562 งานจ้างหน่วยงานภายนอก จัดพิธีเปิด ส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 1/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านเจน หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 27 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-024/2562 จัดซื้อปูนขาว จำนวน 196 เมตริกตัน ปีงบประมาณ 2562 23 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 2/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านกว้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 19 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 14/2562 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 15 พ.ย. 2561