จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 - จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวพื้นที่ก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนห้วยเม็ก-ท่าคันโท ที่ กม.13 + 765 - กม. 14+775 อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคกระนวน 22 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.90/2563 งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ในระบบศูนย์บริการสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564 20 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.85/2563 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2564 20 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/4/2564 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 7,869 ท่อ พร้อมขนส่ง 9 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/39/2563 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ จำนวน ๒,๘๘๓,๙๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 2 ก.ย. 2563
กองจัดหา กจห.76/2563 จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (LIMS) 31 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/25/2563 งานจ้างเหมาบริการ (นิติบุคคล) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต (ช่วยงานห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2) 17 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-56/2563 งานจัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด 65%) จำนวน 504 ถัง 11 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 13/2563 งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 13/2563 งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น - งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร/ตัดมาตรวัดน้ำค้างชำระ/ประสานมาตรวัดน้ำ,บรรจบมาตร ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม 2563- กันยายน 2564 ) 31 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 3 5/2564 จ้างเหมางานวางท่อน้ำดิบและก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. ที่สถานีแพรกหนามแดง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 13 ธ.ค. 2564
กองจัดหา กจห.1/2564 จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๓) 15 ก.พ. 2564
กองจัดหา - จ้างจัดทำเสื้อยืดคอปกโปโลสีฟ้า กปภ. จำนวน 18,616 ตัว 29 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.89/2563 จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๒) 29 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 94/2563 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี, ปากท่อ, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, บ้านโป่ง, ท่ามะกา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราณบุรี, กุยบุรี, บางสะพาน, สวนผึ้ง, พนมทวน และเลาขวัญ 21 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.88/2563 ซื้อโครงการต่อเติมห้องฝึกอบรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารประปาวิวัฒน์ 16 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.73/2562 จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) (ครั้งที่ ๒) 14 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)21/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 121 รายการ 8 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/21/2563 ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 121 รายการ 8 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-63/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 1 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาโนนสูง 63087401395 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 ก.ย. 2563
กองจัดหา กจห.70/2563 จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ 26 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/18/2563 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ ของ กปภ.สาขายะหา , สาขาเบตง ,สาขาสายบุรี , สาขานราธิวาส , สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก 20 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/17/2563 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือของ กปภ.สาขาสะเดา, สาขานาทวี, สาขาระโนด, สาขาพัทลุง, สาขาเขาชัยสน, สาขาห้วยยอด, สาขาย่านตาขาว, สาขาสตูล, สาขาละงู, สาขาพังลา 20 ส.ค. 2563