จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.10/2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-20/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-060/2564 งานประสานท่อส่งน้ำสถานีจ่ายน้ำพานทองไปสถานีจ่ายน้ำบางทราย เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาชลบุรี(พ) 22 มี.ค. 2564
กองจัดหา - งานเช่าใช้ระบบ Cloud Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/58/2564 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาผักไห่ 19 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/91/2564 งานวางท่อจากสระพักตะกอนไปหอแบ่งน้ำ สถานีผลิตน้ำบ้านเหล่ากล้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 กปภ.ข.3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านฟ้าใสวิลล์ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 12 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 85/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 9 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.2/2564 ซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาบ้านฉาง 4 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/63/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ หมู่ 1 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์, หน่วยบริการภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, หน่วยบริการกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และสถานีจ่ายน้ำขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย, น.ภสิงห์, น.กาบเชิง, ส.ขุขันธ์) 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/76/2564 งานปรับปรุงหน้าธนาคารออมสิน ถึง แยกบ้านโนนสวรรค์ (ทั้ง 2 ฝั่ง) ม.3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (แม่ข่าย) 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 6 - วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสามเหลี่ยม ๑ หมู่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/69/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (สถานีผลิตน้ำบึงโน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/13/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อที่ ถนนโชตนา ตั้งแต่หน้า กปภ.สาขาฝาง ถึงบริเวณสี่แยกขัวเจ้ทา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 64/2564 งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 66/2564 งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 - งานรื้อย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบ เกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง ระหว่าง กม.23+030 - กม.26+182 (ช่วงภูเขา) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 22 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-17/2564 งานป้องกันการพังทะลายของดินริมตลิ่งบริเวณสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำพระแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 - จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หมู่บ้านศุภการ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 18 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเลิงนกทา 1/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านด่าน ตำบลสามแยก อำเภอเลืงนกทา จังหวัดยโสธร 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 64017564381 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน ๑๐ ห้อง กปภ.สาขาชลบุรี(พ) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/44/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อในเขตเทศบาล หมู่ 1,หมู่ 2,หมู่ 3,หมู่ 6 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/49/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 จากแยกทางเข้าบ้านยางน้อย ถึงร้านยางตลาดค้าไม้ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด) 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/58/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อทางเข้าค่ายประเสริฐฯ ฝั่งบ้านท่านคร ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาร้อยเอ็ด (แม่ข่าย) 11 ก.พ. 2564