จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.14/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 59 รายการ 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.15/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 2 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้อง 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.16/63 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ 27 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/016/2563 งานก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./27/63 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.ขก.(พ).11/2563 ยกเลิกขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ 25 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/8/2563 งานซ่อมแซมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 6/2563 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด)/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 4 รายการ 24 มี.ค. 2563
กองจัดหา กจห.24/2563 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 1 โครงการ 20 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-20/2563 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. หน่วยบริการเชี่ยวหลาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ต.เชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน(น.เชี่ยวหลาน) 17 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-15/2563 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด 9 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-028/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ชายหาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 5 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-18/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำพระพรหม (แม่ข่าย) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง 5542023 จ้างงานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 3 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/6/2563 งานย้ายแนวท่อประปา ที่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.๑๓๙+๘๗๔ - กม.๑๔๒+๘๕๐ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง 2 มี.ค. 2563
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS๙) รวมถึงฉบับที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS๑๖) 27 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.1/2563 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (ครั้งที่ 2) 25 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห 6/2563 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายตำบลสำนักบก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (ครั้งที่ 2) 25 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-14/2563 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ 21 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.11/2563 จ้างเหมาเอกชนบริการถ่ายเอกสารในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 19 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.14/2563 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,๔๐0ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบมีหลังคากระบะท้ายไฟเบอร์กลาส จำนวน 7 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 17 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 38/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 12 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาหลังสวน กปภ.สาขาหลังสวน 1/2563 โครงการปรับปรุงท่อที่เสียหายจากอุทกภัย คลองตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 7 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 มท.55420-6/166 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนแม่น้ำแคว (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่ท่ามะขามซอย 10 ถึง แยกแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/4/2563 งานรับซื้อน้ำประปาจากเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง 6 ถึงคลอง 7 ลำลูกกา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 23 ม.ค. 2563