จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาขอนแก่น - จ้างเหมางานซ่อมปั้มสูบน้ำชนิด Spilt Case ขนาด 700 ลบ.ม./ชม รหัสสินทรัพย์ 1008930 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 พ.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/101/2564 งานติดตั้งประตูน้ำ บริเวณหลังสนง.ประปา ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท 20 พ.ค. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.17/2564 งานปรับปรุงระบบประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ระยะที่ ๒) อ.เมือง จ.พิษณุโลก (กปภ.สาขาพิษณุโลก) 19 พ.ค. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2564 งานจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง โรงกรองน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำศรีราชา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 19 พ.ค. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย 24/2564 จ้างงานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 18 พ.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-30/2564 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมโรงเก็บพัสดุขนาด 7 x 12 เมตร และถนนคอนกรีต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 พ.ค. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้าง บริเวณสะพานข้างโรงพยาบาลสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 30 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 98-2564 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 29 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 99/2564 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีเพิ่มแรงดันบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 29 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 102/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 29 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/22/2564 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 80 ลบ.ม./ชม. และปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 20 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 29 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/86/2564 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาผักไห่ 29 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-28/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ(ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 23 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้าง บริเวณสะพานข้างโรงพยาบาลสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 19 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/55/2564 ก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ผจก. 2 ชั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-24/2564 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมโรงเก็บพัสดุ ขนาด 7x12 เมตร และถนนคอนกรีต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เม.ย. 2564
กองจัดหา หนังสือเชิญชวน ลว. 10 มีนาคม 2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรของ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 93/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านเบญจวัลย์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 1 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 - โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/92/2564 โครงการจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร และพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๖ จำนวน 22 สาขา (จัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่) 31 มี.ค. 2564
กองจัดหา - กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 2 ชุด 30 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 - งานก่อสร้างงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 100 ลบ./ซม. เป็น 150 ลบ./ซม. สถานีผลิตน้ำดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 26 มี.ค. 2564
กองจัดหา กจห.14/2564 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 26 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1/2564 ประกวดราคาซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำและทวนสอบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2564 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-21/2564 โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 24 มี.ค. 2564