จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.89/2563 จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๒) 29 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 94/2563 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี, ปากท่อ, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, บ้านโป่ง, ท่ามะกา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราณบุรี, กุยบุรี, บางสะพาน, สวนผึ้ง, พนมทวน และเลาขวัญ 21 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.88/2563 ซื้อโครงการต่อเติมห้องฝึกอบรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารประปาวิวัฒน์ 16 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.73/2562 จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) (ครั้งที่ ๒) 14 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)21/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 121 รายการ 8 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/21/2563 ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 121 รายการ 8 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-63/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 1 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาโนนสูง 63087401395 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 ก.ย. 2563
กองจัดหา กจห.70/2563 จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ 26 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/18/2563 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ ของ กปภ.สาขายะหา , สาขาเบตง ,สาขาสายบุรี , สาขานราธิวาส , สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก 20 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/17/2563 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือของ กปภ.สาขาสะเดา, สาขานาทวี, สาขาระโนด, สาขาพัทลุง, สาขาเขาชัยสน, สาขาห้วยยอด, สาขาย่านตาขาว, สาขาสตูล, สาขาละงู, สาขาพังลา 20 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/111/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น คสล.พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 13 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/110/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น คสล.พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 13 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาละงู 4/2563 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 15 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 4 - โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณซอยนาหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 23 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาชัยบาดาล 3/2563 โครงการงานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว โครงสร้างไม้ สถานีสูบน้ำแรงต่ำท่ามะนาว 19 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 87/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขากุยบุรี 16 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 67/2563 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำล้นตลิ่งบริเวณคลองชักน้ำดิบ กปภ. สาขาเพชรบุรี 11 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 - โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/3/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ 4 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-49/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากหมู่บ้านอัญชลี 1 ถึงสามแยกธนาคารกสิกรไทย ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร 2 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำทุ่งสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ 2) 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-16/2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) กปภ.สาขาท่าแซะ 28 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.42/2563 จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) 26 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-50/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 25 พ.ค. 2563