จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาด่านช้าง - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.6 บ้านใหม่กิโลแปด ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 9 ก.ย. 2564
กปภ. สาขาด่านช้าง - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.10 บ้านวังน้ำโจน ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 9 ก.ย. 2564
กปภ. เขต 3 147/2564 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ นางลภัสดา วิสารทสกุล โครงการ วิลล่า 99 หมู่ที่ 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 6 ก.ย. 2564
กองจัดหา - ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 48 รายการ 6 ก.ย. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.29/2564 งานปรับปรุงเพิ่มระบบผลิต จาก 180 ลบ.ม./ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม. (กปภ.สาขาหนองไผ่) (ครั้งที่ 2) 2 ก.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/100/2564 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสามพร้าว หมู่ ๑๒, หมู่ ๑๕ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ส.ค. 2564
กปภ. สาขานครพนม 2/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตน้ำประปา สำหรับ บจก.กลุ่มพัฒนาลุ่มน้ำโขง ( หมูบ้านนาคาร่มเย็น) หมู่ 3 ต. หนองญาติ อ.เมือง จ. นครพนม 27 ส.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-41/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ(ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 24 ส.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านหมี่ 7/2564 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 20 รายการ 30 ก.ค. 2564
กปภ. สาขาฝาง 3/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หน่วยบริการแม่อาย ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 21 ก.ค. 2564
กองจัดหา กจห.38/2564 ต่อเติมห้องฝึกอบรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารประปาวิวัฒน์ 20 ก.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4/33/2564 งานจัดจ้างงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ท่อจ่ายน้ำ ถนนท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 20 ก.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4/34/2564 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมโรงเก็บพัสดุขนาด 7 x 12 เมตร และถนนคอนกรีต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ก.ค. 2564
กองจัดหา - ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 210 รายการ 20 ก.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านหมี่ 4/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 20 รายการ 8 ก.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-064/2564 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 รายการ กปภ.ข.1 1 ก.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-044/2564 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี (พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา 1 ก.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/94/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๗๕ ลบ.ม./ชม., จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๔๕ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (น.วังสามหมอ) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2564
กองจัดหา กจห.27/2564 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 49 เครื่อง 24 มิ.ย. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/103/2564 งานติดตั้งประตูน้ำ บริเวณหลังสนง.ประปา ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท 17 มิ.ย. 2564
กปภ. สาขามหาสารคาม 01ย/2564 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1/2 นิ้วจำนวน 1,160 เครื่อง เงินงบประมาณ 183,600.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 16 มิ.ย. 2564
กปภ. เขต 4 - งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมโรงเก็บพัสดุ ขนาด 7x12 เมตรและถนนคอนกรีต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 มิ.ย. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/102/2564 โครงการจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร และพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๖ จำนวน ๒๒ สาขา (จัดกลุ่มเป็น ๒ พื้นที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2564
กปภ. เขต 4 - งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ(ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 31 พ.ค. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น - จ้างเหมางานซ่อมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ยี่ห้อ ACME รุ่น 300-250-500 รหัสสินทรัพย์ 1659567 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 พ.ค. 2564