จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.69/2564 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-086/2564 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี(พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 - 31 ก.ค.66 11 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-001/2565 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม-สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - โครงการปรับปรุงระบบล้างย้อน Mobile Plant ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบ้านพรุจำปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 29 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาเบตง กปภ.สาขาเบตง 3/2565 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด กปภ.สาขาเบตง ปีงบประมาณ 2565 (มกราคม - กันยายน 2565) 26 พ.ย. 2564
กปภ. สาขาท่ามะกา 1/2565 จ้างเหมาบริการ (นิติบุคคล) สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ปีงบประมาณ 2565 สถานีผลิตน้ำท่าม่วง, สถานีจ่ายน้ำลูกแก, สถานีสูบน้ำดิบเขื่อนทดน้ำแม่กลอง (ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565) 23 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-55/2564 จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม 9 พ.ย. 2564
กปภ. เขต10 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 8 พ.ย. 2564
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-070/2564 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2562 พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2565 จำนวน16,181 ท่อ 5 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 3 168/2564 ซื้อผงปูนคลอรีน ขนาดบรรจุถังละ 50 กก. ชนิด 65% จำนวน 396 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2565 5 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-069/2564 งานจัดซื้อปูนขาว 753.3 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 28 ก.ย. 2564
กปภ. เขต 4 42/2564 จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม 2 ก.ย. 2564
กปภ. เขต 5 - งานจัดซื้อปูนคลอรีน 65% (Calcuim hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 201 ถัง ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2565 5 ส.ค. 2564
กองจัดหา กจห.33/2564 จ้างเหมาเอกชนบริการรับ-ส่งเอกสารของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 4 มิ.ย. 2564
กองจัดหา กจห.54/2564 ลว.4 ต.ค.2564 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ครั้งที่ 2) 12 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)7/2565 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (มาตรวัดน้ำทองเหลืองทุกขนาด ทุกยี่ห้อ) จำนวน 11 รายการ 2,256 เครื่อง 18 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 3 17/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แม่ข่ายพนมทวน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 18 มี.ค. 2565
กองจัดหา กจห.44/2564 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 49 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 20 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/2/2565 งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง เพื่อแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน บริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี และตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ 23 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/141/2564 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน (ชื่อตอนใหม่) ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 2 ธ.ค. 2564
กองจัดหา กจห.51/2564 จ้างเหมางานปรับปรุงลานฝึกหาท่อรั่ว กองฝึกอบรมภูมิภาค ๑ การประปาส่วนภูมิภาค 29 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1,162 เครื่อง กปภ.ข.1 8 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-47/2564 โครงการปรับปรุงระบบล้างย้อน Mobile Plant ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบ้านพรุจำปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 1 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-46/2564 โครงการปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำเร่งด่วน แพสูบน้ำดิบอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 16 ก.ย. 2564