จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 มท.55420-6/166 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนแม่น้ำแคว (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่ท่ามะขามซอย 10 ถึง แยกแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/4/2563 งานรับซื้อน้ำประปาจากเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง 6 ถึงคลอง 7 ลำลูกกา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 23 ม.ค. 2563
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 19/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้ามคลองบ้านกิ่ว ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 17 ม.ค. 2563
กองจัดหา - งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก (เครื่อง ICP-MS) ของ กปภ. จำนวน 11 เครื่อง 7 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห.100/2562 ซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มและทดแทนในห้อง EIC 4 ธ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.88/2562 งานประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลหนองบอนแดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง 18 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.87/2562 ประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 18 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.85/2562 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 15 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห 86/2562 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลสำนักบก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง 15 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.84/2562 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.89/2562 ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง 7 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.14/2562 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง 29 ต.ค. 2562
กองจัดหา กจห.80/2562 เช่าระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) การประปาส่วนภูมิภาค 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/73/2562 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%) ปีงบประมาณ 2563 ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 144,000 กิโลกรัม 16 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.76/2562 จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาค 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 62 งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผลิต – จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม 6 ก.ย. 2562
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 21 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 - งานซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหาดสำราญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว จังหวัดตรัง 2 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-6/2563 โครงการวางท่อเพื่อรองรับการเพิ่มอัตราการสูบน้ำดิบ แก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนบริเวณขุมเหมืองสินทอง ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.ขก.(พ).11/2563 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ 25 มี.ค. 2563
กองจัดหา กจห.52/2562 ลว.11 มิถุนายน 2562 ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห. 48/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.33/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 14 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.43/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี 14 ก.พ. 2563