จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 - งานซื้อน้ำประปาลงถังน้ำใสของสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง เพื่อรองรับการให้บริการ ต.ป่าตอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 17 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/17/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยัง โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.) 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/44/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 13 พ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.27/2562 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/41/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/42/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/43/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 10 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาวัฒนานคร 10/2562 งานกำจัดตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/65/2562 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 7 พ.ค. 2562
กองจัดหา กจห. 22/2562 งานจ้างเหมาโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ (ครั้งที่ ๒) 3 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านพักครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม, ซอยข้างวัดวิมลโภคาราม, ซอยสมเด็จ 2,ซอยสมเด็จ 3 (สมาคมจีน), ซอยสมเด็จ 5,8,10,11 หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/16/2562 งานก่อสร้างโครงการเหล็กรับท่อพร้อมรื้อย้ายวางท่อประปา เนื่องจากเหตุอุทกภัย กปภ.สาขาห้วยยอด 25 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห. 21/2562 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบซอฟท์แวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 9 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห.16/2562 จ้างปรับปรุงโรงสูบน้ำเพิ่มแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 3 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.2/62 งานจ้างบริหารจัดการกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) สถานีผลิตน้ำบางละมุง 3 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 33/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขากาญจนบุรี 20 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 34/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขากุยบุรี 20 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 36/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี 20 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 3 35/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาอู่ทอง 20 มี.ค. 2562
กองจัดหา กจห14/2562 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 20 มี.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.10/2562 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2นิ้ว(ไม่รวมอุปกรณ์) และมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4นิ้ว(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) จำนวน 2 รายการ 15 มี.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือให้ กปภ.สาขาในสังกัด 26 สาขา จำนวน 1 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2562
กองจัดหา กจห.9/2562 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบท่อน้ำ จำนวน 2 รายการ 21 ก.พ. 2562
กองจัดหา กจห.7/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ปี ๒๕๖๒ 20 ก.พ. 2562