จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/61/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) 17 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-019/2565 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและแก๊สคลอรีนระบบผลิตและสร้างโรงจ่ายแก๊สคลอรีนที่ สถานีสูบน้ำดิบ และสถานีผลิตนางเลง กปภ.สาขากบินทร์บุรี (ครั้งที่ 2) 10 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม 9 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-014/2565 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี(พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 - 31 ก.ค.66 2 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/36/2565 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.ส.นว.4/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านพักตำรวจหนองเบน ตำบลหนองเบน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2) 1 มี.ค. 2565
กองจัดหา - ยกเลิกแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กปภ.ข.4) 23 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/30/2565 จ้างงานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/31/2565 จ้างงานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/10/2565 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 21 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/11/2565 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 21 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/62/2565 ขุดสระพักตะกอน หน่วยบริการบ้านกรวด ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาละหานทราย (น.บ้านกรวด) 11 ก.พ. 2565
กองจัดหา กจห. 6/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมมาตรวัดน้ำ ณ กองมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค 10 ก.พ. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.ส.นว.2/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านพักตำรวจหนองเบน ตำบลหนองเบน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 9 ก.พ. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.ส.นว.3/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยวัดหนองปลิงบริเวณซอยบ้านพักคนชรา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 9 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 1 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและแก๊สคลอรีนระบบผลิตและสร้างโรงจ่ายแก๊สคลอรีนที่ สถานีสูบน้ำดิบ และสถานีผลิตนางเลง กปภ.สาขากบินทร์บุรี 9 ก.พ. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-013/2565 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง 2 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาห้วยยอด 1/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคทางหลวงหมายเลข 403 หมู่ที่ 2 บ้านควนพน ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีคัดเลือก 1 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาอ่าวลึก 2/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณ๊ สี่แยกอ่าวลึกใต้ (ซ้ายทาง) ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก 27 ม.ค. 2565
กองจัดหา กจห.2/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) 27 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/3/2565 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 18 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.1/2565 งานผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 8 เดือน 13 ม.ค. 2565
กปภ. สาขากบินทร์บุรี กปภ.กบ.01/2565 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี 13 ม.ค. 2565
กองจัดหา กจห.69/2564 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ม.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-086/2564 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี(พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 - 31 ก.ค.66 11 ม.ค. 2565