จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห. 41/2562 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 13 ส.ค. 2562
กองจัดหา กจห.53/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/17/2562 งานจัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร กปภ.สาขาสงขลา 31 ก.ค. 2562
กองจัดหา - จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 31 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห. 58/2562 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบซอฟท์แวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 23 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.59/2562 เช่ารถยนต์ จำนวน ๒ รายการ รวมทั้งสิ้น ๔ คัน ระยะเวลาเช่า ๓ ปี 19 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.56/2562 ซื้อโครงการนำข้อมูล Master meter เข้าระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ. 8 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาระโนด - ซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาระโนด 8 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาปากท่อ 01/2562 งานย้ายเครื่องสูบน้ำและท่อทางดูดแรงต่ำ (ชั่วคราว) สถานีผลิตน้ำไพรสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี 4 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเบตง 8/2562 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน 28 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 53/2562 งานปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 400 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขากุยบุรี (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน-ส่งสถานีจ่ายน้ำไร่ใหม่) 28 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห. 36/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร-นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.50/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.32/2562 จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-046/2562 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านโพธิ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 20 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.37/2562 จ้างตรวจประเมินของ กปภ. สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง 19 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.34/2562 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย 5/2562 งานโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาเชียงราย 14 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง 7/2562 งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน 14 มิ.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของ สำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ 2562 14 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.40/2562 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 13 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.29/2562 งานซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2562 จำนวน 2 รายการ 10 มิ.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.18/2562 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างถนนสาย ค1 ค2 ง2 อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 7 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2562 งานจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดทรายกรอง จำนวน 10 บ่อ โรงกรองน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 24 พ.ค. 2562