จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 - งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานติดปั๊มเอสโซ่คำปิง 2 ฝั่ง (สะพานข้ามคลอง) คลองบ้านกุดแคน และซอยสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/36/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 229 กม. 24+000 ถึง กม. 24+393 ด้ายซ้ายทาง อำเภอมัญจาคีรี จัหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการมัญจาคีรี) 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/23/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 31 ก.ค. 2562
กองจัดหา - งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง รวมอุปกรณ์ และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-36/2562 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เชิงทะเล และ ต.กมลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 18 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/21/2562 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงแพสูบน้ำดิบแรงต่ำบ้านศรีนครที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 2562
กองจัดหา - จ้างถมดินลานจอดรถ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-27/2562 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เชิงทะเล และ ต.กมลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 31 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.85/256 จัดซื้อโครงการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) 17 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานนท์ ช่วยพิทักษ์ ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 18 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเขมราฐ - งานปรับปรุงและต่อเติมศาลาชุมชนแปลง 1 บ้านดอนชาด ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ (น.ปทุมราชวงศา) 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 29/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(นิติบุคคล)ติดตามทวงหนี้ค่าน้ำค้างชำระ(แจ้งเตือนก่อนตัดมาตร)ตัดมาตรค้างชำระและประสานมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 19 ก.ย. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาปรับปรุงห้องกองสื่อสารองค์กร อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 14 ก.ย. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาจัดไม้ประดับพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลสวนและสนามหญ้า สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระยะเวลา 24 เดือน (ครั้งที่ 2) 12 ก.ย. 2561
กองจัดหา กจห.65/2561 งานเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 31 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/62/2561 งานก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักโครงสร้าง คสล. อาคารคอนกรีต ขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) (สถานีจ่ายน้ำหนองแวง) 30 ส.ค. 2561
กองจัดหา - จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (ส่วนกลาง) ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย 28 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 44/2561 โครงการปรับปรุงสำนักงานเก่า 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 34/2561 จ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว 20 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 41/2561 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ้านพักอาคารชั้นเดียว อาคารไม้ 2 ครอบครัว 20 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACL) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. ให้กับกปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก 16 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/51/2561 ซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ จำนวน 7 รายการ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 15 ส.ค. 2561
กองจัดหา กจห.53/2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติมและทดแทน) ปี 2561 8 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/19/2561 โครงการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 2 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/21/2561 โครงการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 2 ส.ค. 2561