จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 44/2561 โครงการปรับปรุงสำนักงานเก่า 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 34/2561 จ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว 20 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 41/2561 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ้านพักอาคารชั้นเดียว อาคารไม้ 2 ครอบครัว 20 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACL) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. ให้กับกปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) โดยวิธีคัดเลือก 16 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/51/2561 ซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ จำนวน 7 รายการ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 15 ส.ค. 2561
กองจัดหา กจห.53/2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติมและทดแทน) ปี 2561 8 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/19/2561 โครงการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 2 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/21/2561 โครงการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 2 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/44/2561 โครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 11/2561 งานจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดทรายกรอง จำนวน 10 บ่อ โรงกรองน้ำขนาด 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/41/2561 จัดซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65 % ให้กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 ใช้ในเดือน เม.ย.-ก.ย.2561 บรรจุในถังโลหะหรือถังพลาสติกถังละ 50 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง จำนวน 432 ถัง 11 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/46/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานติดปั๊มเอสโซ่คำปิง 2 ฝั่ง (สะพานข้ามคลอง) คลองบ้านกุดแคน และซอยสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ 11 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/40/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACl) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. จำนวน 5 ชุด ให้กับ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 5 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/20/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.40/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 จ้างเหมาจัดไม้ประดับพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลสวนและสนามหญ้า สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระยะเวลา 24 เดือน 29 มิ.ย. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ 26 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.32/2561 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 20 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.31/2561 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2561 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/18/2561 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) 21 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.8/2561 จ้างเหมางานก่อสร้างเสารับท่อแทนเสารับท่อเดิมที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ห้วยแจระแม และร่องน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/28/2561 รถยนต์โดยสาร (ตู้) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาปากท่อ 02/2561 งานจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 4 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.8/2561 จ้างเหมางานก่อสร้างเสารับท่อแทนเสารับท่อเดิมที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ห้วยแจระแม และร่องน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาฝาง 3/2561 จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง 154/2561 จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 26 เม.ย. 2561