จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 77/2563 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี กปภ.สาขาศรีประจันต์ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กปภ.สาขาด่านช้าง กปภ.สาขาอู่ทอง และกปภ.สาขากาญจนบุรี 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-37/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-043/2563 งานผลิตน้ำประปาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลทรายขาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กปภ.สขาจันทบุรี 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/54/2563 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ - งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเลย (หน่วยบริการอาฮี) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (น.อาฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/33/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/34/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/52/2563 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/45/2563 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานวางท่อเชื่อมบ่อบาดาล บ่อที่ 1,2 บ้านนาลาดควาย เข้าสู่ระบบจ่ายน้ำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 63047329809 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 2 (บริเวณเลียบคลองหนึ่ง) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 8/2563 งานจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 1 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/28/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อสะพานติดปั๊มเอสโซ่คำปิง 2 ฝั่ง (สะพานข้ามคลอง) คลองบ้านกุดแคน และซอยสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-33/2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก MM-02 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. สถานีจ่ายน้ำเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร 9 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.17/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มและทดแทนในห้อง EIC (ครั้งที่ 2) 31 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/29/2563 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาภูเขียว 30 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.14/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 59 รายการ 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.15/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 2 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้อง 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.16/63 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ 27 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/016/2563 งานก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน./27/63 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.ขก.(พ).11/2563 ยกเลิกขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ 25 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/8/2563 งานซ่อมแซมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 6/2563 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด)/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 4 รายการ 24 มี.ค. 2563
กองจัดหา กจห.24/2563 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 1 โครงการ 20 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-20/2563 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. หน่วยบริการเชี่ยวหลาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ต.เชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน(น.เชี่ยวหลาน) 17 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-15/2563 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด 9 มี.ค. 2563