จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.32/2562 จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-046/2562 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านโพธิ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 20 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.37/2562 จ้างตรวจประเมินของ กปภ. สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง 19 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.34/2562 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย 5/2562 งานโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาเชียงราย 14 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง 7/2562 งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน 14 มิ.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของ สำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ 2562 14 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.40/2562 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 13 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.29/2562 งานซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2562 จำนวน 2 รายการ 10 มิ.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.18/2562 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างถนนสาย ค1 ค2 ง2 อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 7 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 02/2562 งานจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดทรายกรอง จำนวน 10 บ่อ โรงกรองน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 24 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานซื้อน้ำประปาลงถังน้ำใสของสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง เพื่อรองรับการให้บริการ ต.ป่าตอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 17 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/17/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยัง โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.) 15 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/44/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 13 พ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.27/2562 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/41/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/42/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/43/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 10 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาวัฒนานคร 10/2562 งานกำจัดตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/65/2562 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 7 พ.ค. 2562
กองจัดหา กจห. 22/2562 งานจ้างเหมาโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ (ครั้งที่ ๒) 3 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านพักครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม, ซอยข้างวัดวิมลโภคาราม, ซอยสมเด็จ 2,ซอยสมเด็จ 3 (สมาคมจีน), ซอยสมเด็จ 5,8,10,11 หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/16/2562 งานก่อสร้างโครงการเหล็กรับท่อพร้อมรื้อย้ายวางท่อประปา เนื่องจากเหตุอุทกภัย กปภ.สาขาห้วยยอด 25 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห. 21/2562 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบซอฟท์แวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 9 เม.ย. 2562
กองจัดหา กจห.16/2562 จ้างปรับปรุงโรงสูบน้ำเพิ่มแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 3 เม.ย. 2562