จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-40/2565 จัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 รายการ 17 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-37/2565 จัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน ๓๙๓ ถัง (๕๐ กิโลกรัม/ถัง) 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.๕/๓๒/๒๕๖๕ จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 2,650 ท่อ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.46/2565 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 4,240 ท่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/92/2565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 27 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาปราจีนบุรี 06/2565 จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี 5 ส.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง จำนวน 10 เครื่อง (งคน.2) 27 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-30/2565 งานซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4 23 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาสวรรคโลก 1/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ปากซอยวังไม้ขอน หมู่ 1 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 22 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาพาน 2/2565 โครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด 400 มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน (แม่ข่าย) 14 มิ.ย. 2565
กองจัดหา กจห.25/2565 จัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบการเข้า - ออก (CCTV & Access Control) อาคาร 4 10 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 3 33/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำแรงต่ำ(ปลายน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 1 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 3 32/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำแรงต่ำ(ปลายน้ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 30 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - จัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) จำนวน ๙๘ ถัง (๕๐ กิโลกรัม/ถัง) 18 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 3 30/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด หน่วยบริการนายาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 5 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.6/2564 จ้างเหมางานซ่อมแซมฝาถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 5 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/28/2565 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ครั้งที่ 2) 29 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/25/2565 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (รองรับ GECC) 21 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/26/2564 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 1,125,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2565 19 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/22/2565 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 1,060,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2565 19 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/64/2565 งานจัดทำกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๒ 5 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาสวรรคโลก ป.4/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อหน้าโรงเรียนอนุบาลไทยธัญญานุกุล ถึง ร้านกาแฟคลองมะพลับ หมู่ 4 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/37/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าร้านไหมไทยขายเหล็ก ถนน ชุมแพ-ภูเขียว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 30 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/42/2565 งานเสริมแรงดันน้ำทางหลวงหมายเลข 2291 (บริเวณหอถลา) ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 30 มี.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/43/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยนายกวิชัย ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน บ้านโนนสาธร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 30 มี.ค. 2565