จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 30/2564 งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 14 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 33/2564 งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 14 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/16/2564 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 5,993 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 12 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ริม 1/2564 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน 11 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 27/2564 งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 25 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 - งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม.4+075 – กม.5+340 กปภ.สาขาภูเก็ต 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-009/2564 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ กปภ.ข.1 4 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 1/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.บางขันแตก 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ-นายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+210 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาหนองเรือ 27 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวพื้นที่ก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนห้วยเม็ก-ท่าคันโท ที่ กม.13 + 765 - กม. 14+775 อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคกระนวน 22 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.90/2563 งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ในระบบศูนย์บริการสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564 20 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.85/2563 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2564 20 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/4/2564 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 7,869 ท่อ พร้อมขนส่ง 9 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/39/2563 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ จำนวน ๒,๘๘๓,๙๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 2 ก.ย. 2563
กองจัดหา กจห.76/2563 จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (LIMS) 31 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/25/2563 งานจ้างเหมาบริการ (นิติบุคคล) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต (ช่วยงานห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2) 17 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-56/2563 งานจัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด 65%) จำนวน 504 ถัง 11 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 13/2563 งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 13/2563 งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น - งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร/ตัดมาตรวัดน้ำค้างชำระ/ประสานมาตรวัดน้ำ,บรรจบมาตร ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม 2563- กันยายน 2564 ) 31 ก.ค. 2563
กองจัดหา - จ้างจัดทำเสื้อยืดคอปกโปโลสีฟ้า กปภ. จำนวน 18,616 ตัว 29 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.89/2563 จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๒) 29 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 94/2563 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี, ปากท่อ, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, บ้านโป่ง, ท่ามะกา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราณบุรี, กุยบุรี, บางสะพาน, สวนผึ้ง, พนมทวน และเลาขวัญ 21 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.88/2563 ซื้อโครงการต่อเติมห้องฝึกอบรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารประปาวิวัฒน์ 16 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.73/2562 จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) (ครั้งที่ ๒) 14 ก.ย. 2563